Tiráž

Majiteľ médií, vydavateľ, výrobca a poskytovateľ služby

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93,
8010 Graz
Rakúsko
Telefón: +43 (0)316 7077700
Fax: +43(0) 316 / 70 77 444

Email: service@organic.plus

s.r.o. so sídlom v Grazi zapísaná pod číslom 389134g Krajinského súdu Graz
IČ DPH: ATU67661657

Dozorná rada: DI Herbert Paierl; Silvia Freidl; Ing. Johannes Schweiger; Vorstand: Marko Sedovnik; Kerstin Suppan-Eibinger, MBA

Údaje podľa Zákona o e-commerce

Všetky potrebné údaje o firme nájdete na stránke firmena-z.wko.at.

Prečítajte si prosím aj Podmienky používania tejto internetovej stránky.Oslovenia & politická korektnosť

Skutočnosť, že sa v tomto texte nepoužíva ženský rod (ako napr. zákazníčky a zákazníci), v žiadnom prípade netreba chápať ako pohŕdanie ženským pohlavím. Ide o zachovanie staršieho spôsobu písania z dôvodu lepšej čitateľnosti. Prosíme ženské čitateľky o prepáčenie, ak sa cítia osobne dotknuté.Miesto urovnania v zmysle Nariadenia (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Máte v zásade právo na opravu, vymazanie, obmedzenie a odvolanie. Obráťte sa na nás v tejto súvislosti. Ak sa domnievate, že spracovanie Vašich údajov je proti ochrane údajov alebo boli Vaše právne nároky v rámci spracovania údajov inak porušené, obráťte sa prosím, na osobu poverenú spracovaním údajov. Ak ani tu nenájdete vhodné riešenie, môžete sa sťažovať na dozornom úrade. Zodpovedným úradom je Úrad na ochranu údajov v Rakúsku.

Osoba poverená ochranou údajov:

 

Peter Oskar Miller

Millergasse 3

1060 Viedeň

E-mail: data.protection@myworld.comRakúsky úrad na ochranu údajov

Wickenburggasse 8

1080 Viedeň

Telefón: +43 1 521 52 25 69

E-mail: dsb@dsb.gv.at