Ochrana osobných údajov

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochranu Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne a snažíme sa o to, aby bolo využívanie našich služieb bezpečné. Zaväzujeme sa k dodržiavaniu zákonných ustanovení predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „Vyhlásenie“) obsahuje informácie o tom, aké osobné údaje získavame a spracovávame, na aké účely a ako Vaše osobné údaje chránime.

Obsah

  1. Platnosť
  2. Aké osobné údaje sa spracúvajú
  3. Cookies a Web Tracking
  4. Meranie konverzie pomocou pixela návštevnosti siete Facebook
  5. Sharing
  6. Používanie osobných údajov
  7. Bezpečnostné opatrenia a poskytnutie osobných údajov
  8. Práva na ochranu osobných údajov a kontaktné informácie

1. Platnosť

Toto Vyhlásenie platí pre webstránku https://www.organic.plus. Upozorňujeme, že táto webstránka odkazuje aj na ďalšie webstránky, aj na webstránky iných krajín, pre ktoré môžu platiť iné predpisy na ochranu osobných údajov.

V rámci rozvíjania našich webstránok za účelom zlepšenia našich služieb sa môže stať, že toto Vyhlásenie budeme musieť doplniť. V takom prípade Vás budeme vopred informovať a požiadame Vás o samostatný súhlas.

Zodpovedný:

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Rakúsko
Telefón: +43(0) 316 / 70 77 700
E-mail:service@organic.plus

Zodpovedná osoba:

Peter Oskar Miller
HXS GmbH
Millergasse 3
1060 Viedeň, Rakúsko
data.protection@myworld.com

2. Aké údaje spracúvame

K osobným a firemným údajom, , patria všetky tie údaje o osobných a vecných pomeroch, ktoré spracúvame v rámci objednávky v Organic+ obchode a dokážeme Vám ich priamo alebo nepriamo priradiť. To znamená osobné údaje členov zahŕňajúce členské ID, celé meno, telefónne číslo, e-mailová adresa, kód krajiny a adresa príjemcu.

3. Cookies a Web Tracking

Naše webstránky využívajú takzvané cookies, teda malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača a dajú sa opäť použiť keď znova navštívite na našu webstránku. Cookies slúžia na to, aby ste sa mohli prihlásiť a využívať naše služby a aby sme Vám mohli poskytnúť personalizovaný priestor na internete.

Časť našej internetovej ponuky môžete využívať aj bez registrácie, resp. bez prihlásenia. Aj v tomto prípade sa niektoré informácie zaznamenávajú automaticky za účelom zozbierania štatistických údajov o využívaní a efektívnosti našej internetovej ponuky a prispôsobili ich potrebám našich používateľov. Preto zbierame a spracúvame informácie o Vašej IP adrese, čase a trvaní návštevy na internetovej stránke, počte návštev, využívaní formulárov, nastavenia vyhľadávania, zobrazenie, nastavenia obľúbených sekcií našej webstránky. Jednotlivé cookies sa ukladajú na rôzne dlhé obdobie. Využívame prevažne cookies, ktoré sa po skončení návštevy našej webstránky automaticky vymažú (takzvané „session cookies“). Každý vstup na našu webstránku je predmetom protokolu a každé otvorenie súboru uloženého na webstránke. Cookies, ktoré evidujeme, slúžia výlučne pre našu informáciu a spracúvajú sa na vyhodnocovanie nazbieraných informácií od mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Rakúsko.

Používame JavaScript, aby sme zaznamenávali Vaše aktivity na našej webstránke a prispôsobili naše webové služby potrebám našich používateľov. Pritom zistíme typ Vášho prehliadača, lokalitu, čas a trvanie používania, URL a označenie schránky, ako aj odkazujúcu webstránku. Nahrávanie týchto údajov môžete odmietnuť tým, že JavaScript deaktivujete vo svojom prehliadači.

Ďalej používame nasledujúce nástroje:

Google Analytics

Ide o webový analytický nástroj od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA, ďalej nazývaný „Google“. Slúži na nahrávanie Vašich online aktivít na našej stránke, zisťovanie počtu používateľov a návštev na internete a prezeranie obsahov na našej internetovej stránke. Vyhodnocovanie prebieha anonymne. Cookies od Google Analytics (gat_UA-102544931-1: Google Analytics Universal Tracking, _ga: Google Analytics Universal Tracking, __gid: Google Analytics Universal Tracking) sa – vrátane IP adresy Google Analytics Tool Anonymous a údajov o používaní – spravidla posielajú do servera Google v USA a tam sa uložia.Bližšie informácie nájdete na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Google Analytics ponúka možnosť odmietnuť nahrávanie osobných údajov na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google AdWords

Slúžia na nahratie návštev webstránky na reklamné účely (remarketing) v Google a v Display Network. Váš prehliadač ukladá pri návšteve webstránky cookies (IDE: Google AdWords Cookie), ktoré nám umožňujú opätovne Vás rozpoznať pri ďalšej návšteve webstránky z reklamnej siete Google. Na týchto stránkach Vám ako návštevníkovi môžeme prezentovať reklamné inzeráty s obsahmi, ktoré ste si predtým pozreli na iných webstránkach, ktoré používajú Google funkciu remarketing. Zaznamenávanie osobných údajov prostedníctvom Google AdWords môžete odmietnuť na webstránke http://www.google.com/settings/ads.

Conversion Tracking od Google AdWords

S ich pomocou tvoríme konverzné štatistiky, ktoré slúžia na meranie efektivity našich online reklamných kampaní. Cookies pre conversion tracking sa použijú vtedy, keď používateľ klikne na inzerát, ktorý umiestnil Google (IDE: Google AdWords Cookie). Podľa ustanovení predpisov o ochrane osobných údajov Google sa osobné a firemné údaje nespracúvajú. Ak nechcete byť súčasťou trackingu, môžete vyjadriť svoj nesúhlas tým, že deaktivujete cookies pre Google Conversion Tracking v používateľských nastaveniach Vášho internetového prehliadača.

Okrem cookies uvedených v analytických nástrojoch sa používajú nasledujúce ďalšie cookies:

Cookie

Vystavuje

Účel/ Funkcia

form_key

mWS myWorld Solutions AG

Ukladá náhodne generované kľúče, ktoré slúžia na predchádzanie falšovania

mage-cache-sessid

mWS myWorld Solutions AG

Uľahčuje ukladanie obsahu do prehliadača, aby sa stránky načítavali rýchlejšie

mage-cache-storage

mWS myWorld Solutions AG

Uľahčuje ukladanie obsahu do prehliadača, aby sa stránky načítavali rýchlejšie

mage-cache-storage-section-invalidation

mWS myWorld Solutions AG

Uľahčuje ukladanie obsahu do prehliadača, aby sa stránky načítavali rýchlejšie

mage-messages

mWS myWorld Solutions AG

Správy z relácií

mage-translation-file-version

mWS myWorld Solutions AG

Umožňuje preklad obsahu do iných jazykov

mage-translation-storage

mWS myWorld Solutions AG

Umožňuje preklad obsahu do iných jazykov

product data storage

mWS myWorld Solutions AG

Údaje o produktoch

recently compared products

mWS myWorld Solutions AG

Nedávno porovnávané produkty zákazníkom

recently compared products
previous

mWS myWorld Solutions AG

Nedávno porovnávané produkty zákazníkom predtým

recently viewed product

mWS myWorld Solutions AG

Naposledy zobrazené produkty zákazníkom

recently viewed product previous

mWS myWorld Solutions AG

Naposledy zobrazené produkty zákazníkom predtým

store

mWS myWorld Solutions AG

Zobrazenie obchodu alebo jazyk vybraný zákazníkom


Upozorňujeme, že bežné internetové prehliadače akceptujú cookies. Váš prehliadač môžete nastaviť aj tak, že nebudete akceptovať niektoré cookies alebo Vás prehliadač vyzve, aby ste nové cookies akceptovali. Väčšina prehliadačov ponúka v časti „Pomoc“ návod ako s cookies pracovať. Tam sa dozviete aj to, ako môžete vymazať cookies, ktoré už máte.

Upozorňujeme, že ak neakceptujete všetky cookies, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie a služby našej internetovej stránky.

Využívaním našej webstránky a/alebo na základe samostatne udeleného súhlasu vyjadrujete svoj súhlas s tým, že vyššie uvedené cookies a nástroje sa smú používať.

4. Meranie konverzie pomocou Facebook pixelu

S Vaším súhlasom využívame v rámci našej prezentácie na internete „Facebook pixel“ od spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) (fr: Facebook Cookie for Opt-Out identification). Ide o cookie, teda o malý textový súbor, ktorý sa uloží vo Vašom počítači a dá sa potom opätovne použiť. S ich pomocou sa dajú sledovať aktivity používateľov, keď si pozrú reklamný inzerát Facebook-u alebo naň kliknú. Takto dokážeme zaznamenávať účinnosť reklamných inzerátov Facebook-u na štatistické účely a prieskum trhu. Údaje, ktoré takto zozbierame, sú pre nás anonymné, a teda nijako neodkazujú na identitu používateľa. Facebook však údaje ukladá a spracúva tak, aby bolo možné spojenie s konkrétnym profilom používateľa a aby Facebook mohol používať údaje na vlastné reklamné účely, a to podľa Facebook Smernice na používanie údajov (https://www.facebook.com/about/privacy/). Facebook a jeho partneri môžu umožniť zaraďovanie reklamných inzerátov na Facebook-u aj mimo neho. Pre tieto účely sa vo Vašom počítači môže uložiť ďalšia cookie. Používaním webstránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním pixelu aktivít návštevníkov.

5. Sharing

Na webstránke sú integrované “share” ikony sociálnych sietí Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, ako aj Pinterest, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, United States a WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, United States. Ďalej je integrovaná “share” ikonka pre maily. “Share“ ikonky rozpoznáte na príslušnom logu.

Všetky „Share“ ikonky zodpovedajú zásadám ochrany osobných údajov. Až keď kliknete na „Share“ ikonku na tejto webstránke (a len vtedy), vytvorí sa spojenie medzi Vaším prehliadačom a serverom prevádzkovateľa príslušnej sociálnej siete. Prevádzkovatelia uvedených sociálnych sietí neuložia žiadne osobné a firemné údaje, ak nekliknete na „Share“ ikonku ak nieste prihlásený na týchto sociálnych sieťach. Údaje ako IP adresa sa získajú a uložia iba v prípade, že člen je prihlásený. Ak si neželáte, aby bola Vaša návšteva na našej webstránke priradená k Vášmu používateľskému účtu na sociálnej sieti, odhláste sa zo sociálnej siete.

Na tomto mieste upozorňujeme, že ako poskytovateľ webstránky nezískavame od sociálnej siete žiadne informácie o obsahu poskytnutých osobných údajov a ich použití. Ďalšie informácie o používaní osobných údajov sociálnymi sieťami, nájdete vo Vyhláseniach o ochrane údajov uvedených sociálnych sietí.

6. Používanie osobných údajov

Vaše osobné a firemné údaje používame výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi. Osobné a firemné údaje, ktoré nám poskytnete pri nákupe v Online obchode, zaznamenávame a spracúvame výlučne v rámci plnenia našich zmluvných povinností (článok 6, ods. 1 písm. b) GDPR) . Pokiaľ nám neposkytnete tieto údaje, nemôžeme s Vami uzatvoriť zmluvu. Navyše, Vaše údaje spracúvame, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností (článok 6, ods. 1, písm. c) GDPR). Vaše osobné a firemné údaje použijeme len v prípadoch, s ktorými vyjadríte svoj súhlas (článok 6, ods. 1, písm. a) GDPR).

Vaše údaje používame na komunikáciu s Vami, na overenie Vašej identity, na spracovanie Vašich dopytov a objednávok a na to, aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby. Ďalej Vaše údaje používame na priradenie nákupných výhod, ktoré Vám plynú z možnej účasti na programe Cashback World.

Ak ste nám udelili samostatný súhlas, používame Vaše údaje napríklad aj na to, aby sme Vám poskytovali informácie o ponukách a akciách. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, čím ďalšie spracovanie údajov nebude realizovateľné.

Vaše osobné a firemné údaje uchovávame len počas trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a nami, alebo v prípade, že je zákonom stanovená dlhšia lehota na uchovávanie alebo predmetné údaje sú použité v zmysle zákonných postupov.

7. Bezpečnostné opatrenia a poskytnutie osobných údajov

Na ochranu Vašich osobných údajov používame okrem iného kódovania pri prenose údajov (SSL kódovania), Firewall, programy na ochranu pred hackermi a ďalšie bezpečnostné opatrenia podľa aktuálneho stavu techniky. Pri komunikácii e-mailom chránime údaje tak, ako nám to aktuálny stav techniky dovoľuje.

Vaše osobné a firemné údaje spracúva v zásade spoločnosť mWS myWorld Solutions AG ako zmluvný partner a ako zodpovedný subjekt pre spracovanie Vašich údajov. Vaše osobné a firemné údaje však môžeme poskytnúť / prenechať iným poskytovateľom služieb, a tiež v rámci skupiny myWorld.

Uisťujeme Vás, že svojich dodávateľov si starostlivo vyberáme, aby sme zabezpečili riadne a bezpečné spracovanie údajov. Vaše osobné údaje budú spracované len podľa našich inštrukcií, na účel, ktorý určíme a v zmysle ustanovení GDPR a/alebo Zákona. Je vylúčené, aby Vaše osobné údaje boli použité nad definovaný rámec.

Okrem toho Vaše osobné údaje poskytujeme v rámci skupiny myWorld, pričom sú dodržané potrebné opatrenia na ochranu osobných údajov s cieľom vykonať zúčtovanie objednávky v online obchode. Spoločnosti skupiny myWorld sa voči nám zaviazali, že Vaše osobné a firemné údaje použijú iba na konkrétny účel a v zmysle ustanovení predpisov o ochrane osobných údajov platných v Rakúsku a Európskej únií.

Skupina myWorld je medzinárodná spoločnosť. Naše obchodné činnosti, štruktúra manažmentu a naša technická infraštruktúra sú cezhraničné. Vaše osobné a firemné údaje poskytujeme zahraničným spoločnostiam skupiny myWorld pokiaľ je to potrebné pre účely nahrávania Vašich nákupov. Poskytnutie Vašich osobných alebo firemných údajov do členských štátov Európskej únie alebo do zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore, do Švajčiarska a do iných krajín s primeranou ochranou osobných údajov si nevyžaduje žiaden ďalší súhlas. Ak však Vaše osobné údaje poskytujeme do iných krajín ako sú vyššie uvedené, budeme Vás bezodkladne informovať a budeme dodržiavať predpisy o ochrane osobných údajov a poskytneme Vám záruky a zabezpečíme presadzovanie Vašich práv a nápravných prostriedkov..

Vaše osobné údaje neposkytneme iným osobám ako sú vyššie menovaným poskytovateľom služieb a spoločnosti v rámci myWorld okrem prípadu, kedy ste nám udelili svoj súhlas alebo je to zákonná povinnosť.

8. Práva na ochranu osobných údajov a kontaktné informácie

Máte právo získať informácie o Vašich osobných a firemných údajoch, ktoré spracúvame a môžete žiadať ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich používania. Máte právo aj na námietky a právo na prenosnosť údajov (to znamená, že máte právo získať údaje v štruktrovanej, bežnej a strojovo-čitateľnej forme).

Ak máte pocit, že spracovanie Vašich osobných a firemných údajov porušuje GDPR a/alebo Zákon, máte právo na podanie sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov Rakúska (www.dsb.gv.at) alebo na orgán dohľadu iného členského štátu EÚ.

Váš súhlas s používaním osobných údajov používaných na tejto webstránke môžete v budúcnosti kedykoľvek odvolať aj bez uvedenia dôvodu. Takéto odvolanie znamená, že ďalšie použitie údajov je neprípustné. Odvolanie pošlite písomne (listom alebo e-mailom) na nasledujúcu adresu:

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Rakúsko
Telefón: +43(0) 316 / 70 77 700
E-Mail: service@organic.plus