Pravica do odstopa

Kupec ima pravico v roku štirinajstih dni brez navedbe razloga odstopiti od te pogodbe.

Rok za odstop od pogodbe znaša štirinajst dni od dneva, ko je kupec ali iz njegove strani imenovani tretji, ki ni prevoznik, sprejel blago v posest.

Da bi uveljavljal pravico do odstopa, mora kupec mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Avstrija, Tel.: +43 (0) 316 7077 0, e-pošta:service@organic.plus) z nedvoumno in izrecno izjavo (npr. po pošti poslano pismo ali e-pošta) obvestiti o svoji odločitvi, da odstopa od te pogodbe.

Kupec lahko za to uporabi priložen vzorčni obrazec za odstop, vendar pa tak način odstopa od pogodbe ni edini možen. Za upoštevanje roka za odstop, zadostuje, da kupec pošlje sporočilo o uveljavljanju pravice do odstopa pred pretekom roka za odstop.

Posledice odstopa od pogodbe

Če kupec odstopi od pogodbe, mora myWorld Solutions kupcu vrniti vsa plačila, ki jih je myWorld Solutions prejel od kupca, vključno s stroški dostave (z izjemno dodatnih stroškov, ki izhajajo iz tega, da je kupec izbral drugi način dostave kot je tista, ki jo ponuja myWorld Solutions, najcenejšo standardno dostavo), nemudoma ali najpozneje v roku štirinajst dni od dneva, ko je podjetje myWorld Solutions prejelo sporočilo o odstopu od te pogodbe. Za vračilo uporablja myWorld Solutions enako plačilno sredstvo kot ga je kupec uporabil pri prvotnem nakazilu, razen če je bilo s kupcem izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa se kupcu ne zaračunajo stroški vračila plačila. myWorld Solutions lahko vračilo zavrne, dokler ne prejme nazaj blaga ali dokler kupec ne dokaže, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega kaj se zgodi prej.

Kupec mora blago poslati nazaj ali predati nemudoma in v vsakem primeru najpozneje v roku štirinajst dni od dneva, ko je kupec myWorld Solutions obvestil o preklicu te pogodbe, na

mWS myWorld Solutions AG
c/o Schenker & Co AG
Am Terminal 10/Tor 58
8142 Wundschuh
Avstrija

Rok za odstop od pogodbe je pravočasen, če kupec blago odpošlje pred pretekom štirinajstdnevnega roka.

Kupec krije neposredne stroške vračila blaga.

Kupec mora plačati morebitno izgubo vrednosti blaga samo, če je to izgubo vrednosti moč pripisati nepotrebnemu ravnanju z blagom za preverjanje njegove kakovosti, lastnosti in načina delovanja.

Konec pravnega pouka o preklicu

Vzorčni obrazec za odstop od pogodbe
(če želite od pogodbe odstopiti, izpolnite ta obrazec in ga pošljite nazaj po pošti ali kot elektronsko pošto)

Za
mWS myWorld Solutions AG

Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Avstrija

ALI

e-pošta: service@organic.plus

S tem odstopam(o) (*) od pogodbe, ki sem/smo (*) jo sklenili, o nakupu naslednjega blaga (*)

Naročeno dne (*)/prejeto dne (*)

Kupčevo ime

Kupčev naslov

Kupčev podpis (samo pri obvestilu na papirju)

Datum


Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe za blago, ki je dobavljeno zapečateno in iz razloga varovanja zdravja ali iz higienskih razlogov ni primerno za vračilo, v kolikor je bil pečat po dostavi odstranjen.