POGOJI ZA UPORABO – TERMS OF USE

Vse podatke podjetja v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju (ECG) najdete na spletni strani firmena-z.wko.at.

Uporaba te spletne strani družbe mWs myWorld Solutions AG (v nadaljevanju »myWorld Solutions«) poteka skladno s tukaj navedenimi pogoji za uporabo. Uporabniki te spletne strani soglašajo s temi pogoji za uporabo in se strinjajo, da od myWorld Solutions v nobenem primeru ni mogoče terjati odgovornosti za uporabo te spletne strani. myWorld Solutions lahko te pogoje za uporabo občasno spremeni in dopolni s posodobitvijo teh pogojev za uporabo.

Družba myWorld Solutions se bo po najboljši moči trudila, da bo na spletni strani predstavljala konkretne in aktualne informacije. Navedbe in informacije na tej spletni strani pa so brez jamstva. Uporabniki spletne strani se strinjajo, da do strani in njene vsebine dostopajo in jo v celoti uporabljajo na lastno odgovornost. myWorld Solutions ne odgovarja za nobeno škodo, ki izhaja iz dostopa, uporabe oz. nezmožnosti uporabe spletne strani ali morebitnih zmot in izpustitev na njen.

Vse slikovne, besedilne in zvočne datoteke ter animacije, video posnetki itd. ter vsi drugi sestavni deli te spletne strani so zaščiteni z avtorsko pravico ter se jih brez predhodnega izrecnega in pisnega dovoljenja ne sme niti v celoti niti delno tržiti, prenašati, spreminjati, ponovno uporabljati, preusmerjati ali kako drugače uporabljati.

myWorld Solutions si pridržuje pravico, da po potrebi osebo (uporabnika) izključi iz storitve in/ali pošiljanja, če za to obstajajo tehtni razlogi. Za morebitne protipravne dejavnosti ali informacije prek elektronskih kazalk, ki iz te strani vodijo na druge ponudbe svetovnega spleta, ter za vsebine, ki jih osebe dajejo med izmenjavo stikov na naših forumih, jamči myWorld Solutions samo v primeru dejanskega poznavanja in v kolikor myWorld Solutions ne ukrepa nemudoma, da bi odstranil informacije ali preprečil dostop do njih. Diskriminacijske, nespodobne, moralno nizkotne ali protipravne vsebine lahko myWorld Solutions kadar koli odstrani.

Na nadaljnja vprašanja glede teh pogojev za uporabo in Splošnih pogojev poslovanja vam z veseljem odgovorimo na

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93,
8010 Graz
Austria

Telefon: 0043 (0) 316 7077700
E-pošta: service@organic.plus

Delniška družba (AG) s sedežem v Grazu.
Registrirana pod FN 389134g pri Deželnem sodišču za civilnopravne zadeve Graz
ID za DDV: ATU67661657

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI1. mWS myWorld Solutions AG (v nadaljevanju »myWorld Solutions«) ne prevzema odgovornosti za aktualnost, pravilnost, popolnost, zakonitost in/ali kakovost pripravljenih informacij. To velja tudi za vse na tej spletni strani ponujene izdelke in storitve, vključno z opisi izdelkov, cenami in pripravljenimi informacijami. Tehnične napake in/ali vzdrževalna dela ter drugi razlogi (npr. ponovna objava spletne strani) lahko povzročijo krajše ali daljše izpade dostopa. myWorld Solutions ne prevzema odgovornosti za uporabnost in dostopnost spletne strani. Zahtevki za uveljavljanje odgovornosti družbe myWorld Solutions, ki se navezujejo na materialno ali nematerialno škodo (kot npr. izgubljeni dobiček, refleksa (posredna) škoda in stroški, škoda zaradi izgubljenih podatkov, zahtevki iz naslova neupravičene pridobitve, stroški odvetnikov ali takse za pripravo pogodbe, zahtevkov in podobno), ki jih je povzročila uporaba ponujenih informacij oz. uporaba napačnih in nepopolnih informacij, so načelno izključeni, če družbi myWorld Solutions ni moč očitati dokazane krivde povzročene namenoma ali iz malomarnosti. Vse ponudbe so neobvezne in neobvezujoče. myWorld Solutions si izrecno pridržuje pravico do spreminjanja, dopolnjevanja, brisanja delov spletne strani ali celotne ponudbe brez posebne najave ali da objavo začasno ali dokončno prekine.

2. Nadalje myWorld Solutions ne odgovarja za hiperpovezave in njihovo vsebino. myWorld Solutions ne prevzema odgovornosti za aktualnost, pravilnost, popolnost, zakonitost ali kakovost hiperpovezav. Vso odgovornost za to nosi ponudnik povezane spletne strani. Družba myWorld Solutions nima vpliva na trenutno in prihodnje oblikovanje, vsebine ali avtorstvo hiperpovezav. Zato myWorld Solutions s tem izrecno ne prevzema odgovornosti za vsebine vseh hiperpovezav, ki so bile spremenjene po vzpostavitvi povezave, ter od vnosov drugih v knjige gostov, forume za razprave in sezname prejemnikov, ki jih je uredila družba myWorld Solutions. Nenehni vsebinski nadzor povezanih spletnih strani brez jasnih indicev glede kršitve prava ni v sorazmerju z možnostmi, bodo pa v primeru seznanitve s kršitvijo, takšne kršitve nemudoma odstranjene.

3. Ta spletna stran se sme uporabljati samo za obveščanje, za naročilo izdelkov, ponujenih na naši spletni strani, ter v zasebne in poslovne namene. Celotna vsebina spletne strani je avtorsko zaščitena. To velja neodvisno od tega, ali so vsebine ponujene proti plačilu ali brezplačno. Razmnoževanje, uporaba, oddajanje v najem, posoja, objava ali kakšna druga vrsta uporabe ni dovoljena brez izrecnega pisnega soglasja družbe myWorld Solutions. Kršitev te prepovedi lahko ima pravne posledice, zlasti na podlagi pravnih predpisov v povezavi z označevanjem, avtorskimi pravicami in varstvom konkurence. Vse avtorske pravice, pravice blagovne znamke in pravice do uporabe (pravica do večkratne uporabe avtorskih del in dovoljenje za večkratno uporabo avtorskih del) na tej spletni strani ima izrecno in izključno myWorld Solutions.

4. Družbi myWorld Solutions je zelo pomembna skrbna in zaupna uporaba osebnih podatkov. Če obstaja v okviru spletne ponudbe možnost vnosa osebnih ali poslovnih podatkov (e-poštni naslovi, imena, naslovi), uporabniki te podatke dajejo izključno prostovoljno in soglašajo/privolijo z njihovo obdelavo v skladu pogoji objavljenimi na spletni strani.

5. Ta izključitev odgovornosti se obravnava kot del spletne ponudbe. V kolikor deli ali posamezne formulacije tega besedila niso, niso več ali niso v celoti v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi, ostanejo drugi deli dokumenta po vsebini in veljavnosti nespremenjeno v veljavi.

6. Nadalje družba myWorld Solutions ne prevzema odgovornosti za vsebine, ki jih oblikujejo uporabniki in se obdelujejo na njeni spletni strani. myWorld Solutions ne prevzema odgovornosti za škode, ki nastanejo zaradi teh vsebin. Vsakdo, ki piše komentarje/ocene kakršne koli vrste na spletni strani, tudi sam kot avtor nosi odgovornost za svoj prispevek. V primeru, da ima takšno ravnanje za posledico kršitev zakonodaje ali povzročitve škode tretjim, mora povzročitelj družbo myWorld Solutions razbremeniti plačila nastale škode in vseh pritožb. Če povzročitelj tega ne stori, ima myWorld Solutions zoper takšnega povzročitelja škode regresni zahtevek (zahtevati povračilo plačane škode, skupaj s stroški). myWorld Solutions si pridržuje pravico, da v primeru poznavanja protipravnih vsebin, vsebin, ki niso v skladu z lepim vedenjem in dobrimi poslovnimi običaji, ali kako drugače škodijo ugledu družbe myWorld Solutions, le-te izbriše. Od myWorld Solutions v tem primeru ni mogoče terjati odgovornosti.