Dreptul de retragere

Clientul are dreptul să se retragă din acest contract în termen de 14 (paisprezece) zile fără a oferi niciun motiv în acest sens.

Perioada de retragere va expira la 14 (paisprezece) zile de la data la care Clientul sau o terță parte, alta decât transportatorul și care este indicată de Client, dobândește posesia fizică a bunurilor. Clientul este de acord să acționeze cu o atenție deosebită în ceea ce privește produsele începând din momentul în care acesta sau o terță parte desemnată a dobândit posesia fizică asupra produselor până în momentul în care produsele sunt returnate către myWorld Solutions.

Pentru a-și exercita dreptul de retragere, Clientul trebuie să informeze mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria, numărul de telefon: +43 (0) 316 7077 0, e-mail: service@organic.plus) despre decizia sa de a se retrage din prezentul contract printr-o declarație fără echivoc (de exemplu, o scrisoare expediată prin poștă, fax sau e-mail).

Clientul poate utiliza modelul de formular de retragere atașat, dar care nu este obligatoriu. Pentru a respecta termenul limită de retragere, Clientul trebuie să comunice retragerea înainte de expirarea termenului de retragere menționat.

Efectele retragerii

În cazul în care Clientul se retrage din prezentul contract, myWorld Solutions va rambursa Clientului toate plățile primite de la acesta, inclusiv costul livrării (cu excepția oricăror costuri suplimentare rezultate din alegerea de către Client a mijloacelor de livrare, altele decât mijloacele de livrare standard mai puțin costisitoare oferite de myWorld Solutions), fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care myWorld Solutions a fost informat cu privire la retragerea Clientului din prezentul contract. myWorld Solutions va efectua o astfel de rambursare folosind aceleași modalități de plată pe care le-a utilizat Clientul pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Clientul a convenit în mod expres altfel; În orice caz, Clientul nu va suporta niciun comision/taxă ca rezultat al acestei rambursări. myWorld Solutions poate reține suma rambursabilă până când bunurile au fost returnate sau până în momentul în care Clientul a furnizat dovezi că le-a returnat, indiferent care dintre aceste situații intervine mai întâi.

Clientul va returna bunurile sau le va înmâna personal către:

mWS myWorld Solutions AG
c/o Schenker & Co AG
Am Terminal 10/Tor 58
8142 Wundschuh
Austria

fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care Clientul comunică myWorld Solutions retragerea din acest contract. Termenul limită este respectat în cazul în care Clientul returnează bunurile înainte de expirarea perioadei de 14 zile. Clientul va trebui să suporte costul direct al returnării bunurilor. Clientul este răspunzător numai pentru valoarea diminuată a bunurilor rezultată din manipulare, cu excepția a ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea bunurilor. Această prevedere se aplică și Clienților care nu se încadrează în categoria consumatorilor, așa cum este definită în legislația română în vigoare.

Sfârșitul instrucțiunilor privind retragerea

Model de formular de retragere
(Completați și returnați acest formular numai dacă doriți să vă retrageți din contract)

Către

mWs myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz, Austria


SAU

e-mail: service@organic.plus

Eu/Noi (*) vă informez/vă informăm asupra retragerii din contractul meu/nostru de vânzare (*) a următoarelor bunuri (*) Comandate în data de (*)/primite în data de (*),

Numele Clientului,

Adresa Clientului,

Semnătura Clientului (Numai dacă acest formular este remis pe suport de hârtie)

Data


Clientul nu are drept de retragere din contractele de furnizare a produselor sigilate care, dacă nu sunt desigilate după livrare, nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau de igienă. Prevederile referitoare la retragere incluse în acești Termeni și Condiții nu aduc atingere drepturilor legale obligatorii ale Clientului și respectă drepturile de retragere contractuale ale Clientului conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2014.