CONDIȚII DE UTILIZARE - TERMS OF USE

Utilizarea acestui site internet al companiei mWS myWorld Solutions AG („myWorld Solutions“) are loc în baza condițiilor de utilizare enunțate aici. Utilizatorii acestui site internet se declară de acord cu aceste condiții de utilizare și sunt de acord ca myWorld Solutions să nu poată fi în niciun caz trasă la răspundere pentru utilizarea acestui site. myWorld Solutions poate din când în când modifica și completa aceste condiții de utilizare prin intermediul actualizării lor.

myWorld Solutions va face eforturi de a prezenta pe acest site internet informații corecte și actuale. Cu toate acestea, informațiile și datele de pe acest site sunt fără garanție. Utilizatorii acestui site se declară de acord că accesarea și întreaga utilizare a acestui site internet și a conținutului acestuia au loc pe propriul risc. myWorld Solutions nu răspunde pentru nicio daună care rezultă din accesarea, utilizarea, respectiv din utilizarea imposibilă a acestui site internet sau din eventualele erori și omisiuni.

Toate fișierele de imagine, text și audio, precum și animațiile, videoclipurile etc. și alte componente ale acestui site internet sunt protejate de legislația privind drepturile de autor, iar fără aprobarea prealabilă explicită și în scris nu este permisă distribuirea, descărcarea, modificarea, reutilizarea, retransmiterea sau utilizarea în altă parte, integrală și parțială, a acestora.

În cazul în care există motive întemeiate, myWorld Solutions își rezervă dreptul de a exclude eventual anumite persoane de la servicii și/sau transmitere.

În cazul unor activități sau informații ilegale în baza unor link-uri electronice care duc de la această pagină la alte oferte de pe World Wide Web, precum și în cazul unor conținuturi puse la dispoziție de persoane pe platformele de schimburi de contacte din cadrul forumurilor noastre, myWorld Solutions răspunde numai dacă este în fapt în cunoștință de cauză și dacă nu acționează imediat pentru a îndepărta informațiile sau de a bloca accesul către ele. Conținuturile discriminatorii, imorale, indecente sau ilegale pot fi în orice moment eliminate de către myWorld Solutions.

Dacă aveți alte întrebări cu privire la aceste condiții de utilizare sau la Condițiile generale de afaceri, vă puteți adresa la

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Austria

Telefon: 0043 (0)316 70 777 00
Email: service@organic.plus

Societate privată cu răspundere limitată înregistrată cu numărul FN389134g la Secția Civilă a Tribunalului din Graz, având CIF: ATU67661657.

EXONERAREA DE RĂSPUNDERE1. mWS myWorld Solutions AG („myWorld Solutions“) nu răspunde pentru actualitatea, corectitudinea, integralitatea, legalitatea și/sau calitatea informațiilor puse la dispoziție. Acest lucru se aplică și pentru toate produsele și serviciile oferite pe acest site internet, inclusiv pentru descrierile de produse, pentru prețuri și pentru informațiile puse la dispoziție de către myWorld Solutions. Defecțiunile tehnice și/sau lucrările de întreținere, precum și alte motive (de ex. re-launchul site-ului internet) pot conduce la blocarea accesului pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă. myWorld Solutions nu își asumă răspunderea pentru disponibilitatea și accesibilitatea site-ului internet. În principiu, sunt excluse pretențiile ce derivă din răspundere împotriva myWorld Solutions, care se referă la daune materiale sau imateriale (de ex. profitul pierdut, cheltuieli nefavorabile, daune din cauza datelor pierdute, pretenții de îmbogățire, onorariile de avocați sau taxele de întocmire a contractelor), rezultate în urma utilizării informațiilor oferite sau a utilizării informațiilor eronate și incomplete, cu excepția cazului în care myWorld Solutions nu se face vinovată în mod dovedit de acțiuni cu premeditare sau de neglijență severă. Toate ofertele sunt deschise și neobligatorii. myWorld Solutions își rezervă explicit dreptul de a modifica, completa sau șterge părți ale acestui site internet sau întreaga ofertă sau de a înceta definitiv sau temporar publicările.

2. În continuare, myWorld Solutions nu răspunde pentru hyperlink-uri și conținutul acestora. myWorld Solutions nu răspunde pentru actualitatea, corectitudinea, integralitatea, legalitatea sau calitatea hyperlink-urilor. Orice răspundere în acest sens revine ofertanților site-urilor internet linkate. myWorld Solutions nu are nicio influență asupra formei viitoare, conținutului sau autorului hyperlink-urilor. Din acest motiv, myWorld Solutions se distanțează explicit de conținutul tuturor hyperlink-urilor modificate după instalarea link-ului, precum și de postările străine în registrele de oaspeți, forumurile de discuții și listele de mailing organizate de myWorld Solutions. Controlul permanent al conținutului site-urilor internet linkate nu este rezonabil fără a avea indicii concrete în ceea ce privește o ilegalitate, iar în cazul recunoașterii unor încălcări de drepturi vor fi îndepărtate imediat.

3. Acest site internet poate fi folosit numai în scopuri de informare, achiziții din magazinul Online, precum și în scopuri private și de afaceri. Întregul conținut al site-ului internet este protejat de legislația privind drepturile de autor. Acest lucru este independent de faptul că aceste conținuturi sunt puse la dispoziție în mod gratuit sau contra cost. Multiplicarea, utilizarea, închirierea, împrumutul, publicare sau o altă formă de utilizare nu sunt permise fără acordul explicit în scris al myWorld Solutions. Încălcarea acestei interdicții poate conduce la consecințe de natură juridică, în special în lumina prevederilor din sfera legislației drepturilor de autor, a concurenței sau a marcării. myWorld Solutions își rezervă în mod explicit toate drepturile de autor, de marcă și de utilizare (dreptul de utilizare al operei și acordul de utilizare a operei) asupra acestui site internet.

4. myWorld Solutions pune mare preț pe utilizarea atentă și confidențială a datelor cu caracter personal. În măsura în care în cadrul ofertei internet există posibilitatea introducerii datelor personale sau corporative (adrese de e-mail, nume, adrese), divulgarea acestor date de către utilizatori are loc în mod explicit pe baze benevole.

5. Prezenta exonerare de răspundere se va considera a fi parte a ofertei internet. În măsura în care părți sau formulări individuale din acest text nu mai corespund sau nu vor mai corespunde - integral sau parțial - situației legale, restul părților documentului nu sunt atinse în ceea ce privește conținutul și valabilitatea.

6. În plus, myWorld Solutions nu răspunde pentru conținuturile generate de utilizatori și distribuite în cadrul site-ului său internet. myWorld Solutions nu poartă răspunderea pentru daunele provocate de aceste conținuturi. Orice persoană care postează comentarii/evaluări de orice fel pe site-ul internet poartă răspunderea în calitate de autor. În cazul de încălcări ale drepturilor terților, persoana care a cauzat aceste încălcări va exonera myWorld Solutions de orice plângeri și pretenții. myWorld Solutions își rezervă dreptul de a șterge orice conținut ilegal, imoral sau care este considerat ca fiind nepotrivit de către myWorld Solutions; în acest caz, nu pot fi formulate pretenții împotriva myWorld Solutions.