TERMENI ȘI CONDIȚII

TERMENI ȘI CONDIȚII ALE ORGANIC+ STORE

Versiunea: septembrie 2018


Preambul

a. mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria, administrează un magazin online (denumit în continuare “Organic+ Store”) pe situl http://shop.organic.plus.

b. Clientul la singular va include pluralul și invers. Referirea la un gen va include referirea la celălalt gen.

1. Părțile contractului, obiectul contractului și termenii de utilizare a site-ului web al Organic+ Store

1.1. Organic+ Store este administrat de mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria, având numărul de telefon: +43 (0) 316 7077 0, e-mail: service@organic.plus și numărul de înregistrare în Registrul Comerțului 389134g), denumit în continuare "myWorld Solutions".

1.2. Acești termeni și condiții (denumiți în continuare "Termeni și Condiții") se vor aplica tuturor contractelor dintre myWorld Solutions și un Client, încheiate prin intermediul site-ului web al Organic+ Store. Vă rugăm citiți cu atenție acești Termeni și Condiții înainte de a plasa comenzi prin intermediul Organic+ Store. În cazul în care nu sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții, nu utilizați Organic+ Store. myWorld Solutions își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții în orice moment. Orice actualizare a acestor Termeni și Condiții va intra în vigoare numai pentru noile comenzi înregistrate după publicarea modificărilor pe site-ul web al Organic+ Store. Prin urmare, Clientul are obligația de a verifica acești Termeni și Condiții înainte de a plasa fiecare comandă, deoarece este posibil să apară modificări sau actualizări de la ultima vizită a clientului pe site-ul web al Organic+ Store. Pentru orice întrebări referitoare la acești Termeni și Condiții, Clientul trebuie să contacteze myWorld Solutions utilizând următoarele date de contact: numărul de telefon: +43 (0) 316 7077 0, e-mail: service@organic.plus.

1.3. Clientul recunoaște că: (i) produsele vor fi livrate numai în măsura în care acestea sunt disponibile în stocul myWorld Solutions, prin urmare, există posibilitatea ca myWorld Solutions să nu livreze comanda (comenzile); (ii) myWorld Solutions își rezervă dreptul de a opri vânzarea produselor în orice moment. În acest caz, singura răspundere a myWorld Solutions față de Client este aceea de a rambursa integral sumele plătite de Client pentru produsele respective pe care myWorld Solutions nu le mai poate livra; (iii) myWorld Solutions va depune toate eforturile necesare pentru livrarea produselor în conformitate cu datele de livrare propuse, incluse în e-mailul de confirmare trimis în conformitate cu secțiunea 2.4 de mai jos.

1.4. myWorld Solutions își rezervă prin prezentul dreptul de a anula orice comenzi referitoare la produsele vizibile pe site-ul web al Organic+ Store în urma apariției unor erori tehnice sau care includ prețuri eronate cauzate de astfel de erori (de exemplu, prețuri care pot fi considerate în mod rezonabil de către consumatorul mediu drept eronate/derizorii). Unica răspundere asumată de myWorld Solutions este aceea de a rambursa Clientului sumele plătite pentru comenzile anulate, dacă este cazul.

1.5. myWorld Solutions nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul link-urilor incluse în site-ul web al Organic+ Store, care direcționează către alte site-uri web, informații sau materiale referitoare la terțe părți. Astfel de link-uri/informații/materiale care sunt postate pe site-ul web al Organic+ Store, sunt prezente exclusiv în scop informativ.

1.6. myWorld Solutions are dreptul, în orice moment, de a modifica, suspenda sau înceta furnizarea produselor prin intermediul Organic+ Store, parțial sau integral, temporar sau permanent, cu sau fără o notificare prealabilă. myWorld Solutions nu va fi responsabilă pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a livrării online a produselor prin Organic+ Store, fără a aduce atingere drepturilor legale ale consumatorilor conform prevederilor obligatorii ale legilor românești în vigoare. În orice caz, comenzile confirmate de myWorld Solutions înainte de orice măsuri de modificare, suspendare și/sau încetare vor fi onorate de către myWorld Solutions în mod corespunzător.

1.7. myWorld Solutions se angajează să păstreze confidențialitatea datelor Clientului, cum ar fi datele de identificare, parolele și orice alte date puse la dispoziție de Client în cadrul procesului de plasare a comenzilor. Cu toate acestea, Clientul este pe deplin responsabil ca toate informațiile transmise prin intermediul site-ului web al Organic+ Store să fie menținute confidențiale de către Client în orice moment și să nu fie divulgate terților.

1.8. Clientul cunoaște, de asemenea, faptul că, pentru a plasa comenzi prin Organic+ Store, Clientul (i) trebuie să aibă vârsta de peste 18 ani; (ii) solicită livrări numai pe teritoriul României; (iii) posedă o adresă de e-mail valabilă și un număr de telefon unde poate fi ușor accesat.

1.9. Produsele sunt vândute online prin intermediul Organic+ Store într-un sistem de vânzare de tip retail (cu amănuntul) și nu într-un sistem de tip en-gros.

1.10. Produsele din magazinul online Organic+ Store sunt oferite pentru uzul propriu al Clientului. Produsele oferite în magazinul Organic+ Store nu sunt medicamente (produse medicinale). Prin urmare, produsele nu sunt destinate tratării sau vindecării bolilor sau afecțiunilor.

1.11. Produsele oferite nu pot fi folosite ca substituent (înlocuitor) pentru o dietă echilibrată.

2. Procedura de comandă, oferta, acceptarea ofertei, încheierea contractului, facturarea și încasarea sumelor datorate

2.1. Comanda clientului plasată pe Organic+ Store (procesul de comandă se finalizează făcând clic pe butonul marcat "CUMPĂRĂ ACUM") constituie oferta angajanta pentru a cumpăra produsele comandate de la myWorld Solutions.

2.2. Odată ce comanda a fost plasată, Clientul va primi în mod automat prin e-mail o confirmare scrisă care va include detaliile produselor comandate, prețul per produs, valoarea totală a comenzii, inclusiv costurile de livrare și codul de identificare al comenzii.

2.3. Confirmarea comenzii care este trimisă automat la finalizarea procesului de comandă, așa cum se menționează la punctul 2.2 de mai sus, reprezintă doar o confirmare a faptului că myWorld Solutions a primit comanda Clientului și nu reprezintă un contract obligatoriu între myWorld Solutions și Client.

2.4. În plus, într-un termen rezonabil, Clientul va primi confirmarea de la myWorld Solutions pe un suport durabil (de exemplu, prin e-mail) cu privire la disponibilitatea produselor comandate și termenul estimat pentru expedierea produselor către Client. Această confirmare reprezintă momentul în care contractul dintre myWorld Solutions și Client se consideră încheiat și devine obligatoriu.

2.5. myWorld Solutions va depune toate eforturile necesare pentru a expedia toate produsele comandate. Cu toate acestea, myWorld Solutions își rezervă dreptul de a refuza o comandă (înainte de acceptarea expresă a acesteia în conformitate cu punctul 2.4 de mai sus). În cazul în care myWorld Solutions refuză o comandă, Clientul va fi informat cât mai curând posibil de la plasarea comenzii.

2.6. Contractul de vânzare este încheiat între myWorld Solutions și Client. Cu toate acestea, procedura de facturare și colectarea sumei datorate se efectuează fie de către myWorld Solutions Group, fie este efectuată în numele myWorld Solutions de către compania de servicii menționată în Anexa 1, din țara în care Clientul își are domiciliul (sediul).

3. Transferul dreptului de proprietate

Bunurile livrate vor rămâne în proprietatea myWorld Solutions până în momentul în care sunt plătite integral.

4. Prețuri, metodă de plată, costuri de transport și livrare

4.1. Prețurile produselor din Organic+ Store sunt indicate în moneda națională respectivă (a se vedea Anexa 2) și includ procentul legal al taxei pe valoarea adăugată, dar nu includ costurile de expediție.

4.2. În plus față de prețurile produselor indicate, pot fi plătite și costuri de expediție. Cuantumul costurilor de expediție depinde de dimensiunea și greutatea produselor comandate. Cuantumul costurilor de expediție va fi calculat pe parcursul procedurii de comandă și va fi indicat în mod expres și clar Clientului înainte de finalizarea procedurii de comandă.

4.3. myWorld Solutions acceptă plata numai online prin card de credit. Plățile cu carduri de credit vor fi debitate după finalizarea comenzii de către Client. Nu sunt acceptate alte opțiuni de plată. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, prețul total pe care Clientul îl va plăti pentru produsele comandate este prezentat în mod expres în momentul în care Clientul plasează comanda, înainte ca comanda să fie trimisă către myWorld Solutions pentru a fi procesată.

4.4. myWorld Solutions expediază toate comenzile prin intermediul companiilor de logistică (de ex. UPS, GLS, Fedex, operator poștal, etc.).

4.5. Timpul de livrare pentru produsele aflate în stoc este estimat între 3 (trei) și 5 (cinci) zile lucrătoare de la data expedierii produselor de către myWorld Solutions. Timpul de livrare aferent produselor care nu se află în stoc va fi adus la cunoștința Clientului înainte ca procedura de comandă să fie finalizată.

4.6. Produsele sunt expediate Clientului la adresa de livrare indicată de către Client în cadrul procedurii de comandă. Este necesar ca adresa de livrare să fie în România. Colectarea personală a produselor comandate nu este posibilă. De asemenea, livrarea la puncte de servicii nu este posibilă.

4.7. Clientul este exclusiv responsabil să se asigure că livrarea produselor poate fi efectuată la adresa de livrare indicată și că este disponibil la adresa de livrare și la data livrării pentru preluarea produselor comandate. În cazul în care livrarea produselor comandate nu poate fi efectuată din motive care depășesc controlul myWorld Solutions, produsele comandate vor fi returnate către myWorld Solutions, iar Clientul va fi informat în acest sens, inclusiv asupra noilor date de livrare. În cazul în care Clientul nu confirmă noile date de livrare în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice, contractul dintre myWorld Solutions și Client va fi considerat reziliat fără o notificare oficială, alte formalități sau fără intervenția instanțelor judecătorești competente. Orice sume de bani primite de myWorld Solutions în legătură cu produsele comandate vor fi rambursate integral Clientului în termen de 14 (paisprezece) zile de la data încetării contractului.

4.8. La livrare, Clientul are obligația să semneze documentul care confirmă livrarea corectă a produselor. Refuzul Clientului de a semna documentele de livrare reprezintă refuzul de a prelua produsele comandate.

4.9. După semnarea documentelor de livrare, posesia fizică a produselor se transferă către Client. În acest moment, riscurile aferente produselor (cum ar fi deteriorarea sau pierderea) se transferă către Client.

4.10. În cazul în care Clientul nu va fi disponibil pentru a prelua personal produsele, acesta poate desemna un terț care să preia produsele în numele său. Reprezentantul Clientului are capacitatea legală necesară reprezentării Clientului, respectiv, are vârsta de peste 18 ani. Clientul este de acord, în mod expres, ca myWorld Solutions să urmeze instrucțiunile/indicațiile reprezentantului său ca și cum acestea ar fi instrucțiunile/indicațiile sale proprii.

4.11. Clientul este de acord să pună la dispoziție în prealabil cât mai multe informații cu privire la locația de livrare cu scopul de a facilita procedura de livrare. De exemplu, dacă există restricții privind accesul/parcarea, intrarea, etajul clădirii unde sunt livrate produsele. Orice astfel de informații vor fi furnizate către myWorld Solutions în cadrul procedurii de comandă. myWorld Solutions este exonerată de orice răspundere cu privire la orice daune/pierderi produse care survin ca urmare a unei livrări efectuate în conformitate cu instrucțiunile Clientului.

4.12. myWorld Solutions va depune toate eforturile necesare pentru ca prețurile produselor afișate pe site-ul web al Organic+ Store să fie corecte. Cu toate acestea, este posibil să survină și erori în acest sens.

4.13. În cazul în care myWorld Solutions identifică orice eroare legată de prețul (prețurile) produsului (produselor) comandat (comandate) deja de către Client, acesta va fi informat fără întârziere cu privire la respectiva eroare. În acest caz, Clientului i se va permite să reconfirme comanda plasată la prețul corect sau să anuleze comanda respectivă. În cazul în care Clientul nu poate fi contactat într-un interval de timp rezonabil prin intermediul datelor de contact furnizate către myWorld Solutions în cadrul procedurii de comandă, myWorld Solutions va lua în considerare comanda anulată și va notifica Clientul prin e-mail în acest sens.

4.14. În cazul în care Clientul decide să anuleze comanda, după ce acesta a fost informat despre prețurile corecte ale produselor, dar înainte de acest moment Clientul plătise deja pentru produse, myWorld Solutions va rambursa Clientului prețul plătit pentru produse imediat ce este posibil, dar în orice caz, nu mai devreme de 14 (paisprezece) zile de la data anulării comenzii.

4.15. În măsura în care Clientul nu a fost informat despre eroarea de preț conform acestei secțiuni și myWorld Solutions a confirmat comanda în concordanță cu secțiunea 2 de mai sus, contractul va fi obligatoriu și va fi pus în aplicare în mod corespunzător.

5. Garanție

Dispozițiile legale referitoare la garanție sunt aplicabile, iar Clientul achizitor își va exercita drepturile de garanție împotriva myWorld Solutions.

6. Dreptul legal de retragere

6.1. Dreptul de retragere

Clientul are dreptul să se retragă din acest contract în termen de 14 (paisprezece) zile fără a oferi niciun motiv în acest sens.

Perioada de retragere va expira la 14 (paisprezece) zile de la data la care Clientul sau o terță parte, alta decât transportatorul și care este indicată de Client, dobândește posesia fizică a bunurilor. Clientul este de acord să acționeze cu o atenție deosebită în ceea ce privește produsele începând din momentul în care acesta sau o terță parte desemnată a dobândit posesia fizică asupra produselor până în momentul în care produsele sunt returnate către myWorld Solutions.
Pentru a-și exercita dreptul de retragere, Clientul trebuie să informeze mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria, numărul de telefon: +43 (0) 316 7077 0, e-mail: service@organic.plus) despre decizia sa de a se retrage din prezentul contract printr-o declarație fără echivoc (de exemplu, o scrisoare expediată prin poștă, fax sau e-mail).

Clientul poate utiliza modelul de formular de retragere atașat, dar care nu este obligatoriu. Pentru a respecta termenul limită de retragere, Clientul trebuie să comunice retragerea înainte de expirarea termenului de retragere menționat.

6.2. Efectele retragerii

În cazul în care Clientul se retrage din prezentul contract, myWorld Solutions va rambursa Clientului toate plățile primite de la acesta, inclusiv costul livrării (cu excepția oricăror costuri suplimentare rezultate din alegerea de către Client a mijloacelor de livrare, altele decât mijloacele de livrare standard mai puțin costisitoare oferite de myWorld Solutions), fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care myWorld Solutions a fost informat cu privire la retragerea Clientului din prezentul contract. myWorld Solutions va efectua o astfel de rambursare folosind aceleași modalități de plată pe care le-a utilizat Clientul pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Clientul a convenit în mod expres altfel; În orice caz, Clientul nu va suporta niciun comision/taxă ca rezultat al acestei rambursări. myWorld Solutions poate reține suma rambursabilă până când bunurile au fost returnate sau până în momentul în care Clientul a furnizat dovezi că le-a returnat, indiferent care dintre aceste situații intervine mai întâi.

Clientul va returna bunurile sau le va înmâna personal către:

mWS myWorld Solutions AG
c/o Schenker & Co AG
Am Terminal 10/Tor 58
8142 Wundschuh
Austria

fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care Clientul comunică myWorld Solutions retragerea din acest contract. Termenul limită este respectat în cazul în care Clientul returnează bunurile înainte de expirarea perioadei de 14 zile. Clientul va trebui să suporte costul direct al returnării bunurilor. Clientul este răspunzător numai pentru valoarea diminuată a bunurilor rezultată din manipulare, cu excepția a ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea bunurilor. Această prevedere se aplică și Clienților care nu se încadrează în categoria consumatorilor, așa cum este definită în legislația română în vigoare.

Sfârșitul instrucțiunilor privind retragerea

Model de formular de retragere
(Completați și returnați acest formular numai dacă doriți să vă retrageți din contract)

Către
mWs myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz, Austria

SAU

e-mail: service@organic.plus

Eu/Noi (*) vă informez/vă informăm asupra retragerii din contractul meu/nostru de vânzare (*) a următoarelor bunuri (*) Comandate în data de (*)/primite în data de (*),

Numele Clientului,

Adresa Clientului,

Semnătura Clientului (Numai dacă acest formular este remis pe suport de hârtie)

Data


Clientul nu are drept de retragere din contractele de furnizare a produselor sigilate care, dacă nu sunt desigilate după livrare, nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau de igienă.

Prevederile referitoare la retragere incluse în acești Termeni și Condiții nu aduc atingere drepturilor legale obligatorii ale Clientului și respectă drepturile de retragere contractuale ale Clientului conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2014.

7. Reclamații

La livrare, Clientul verifică ambalajul și cantitatea produselor.

7.1. Daune cauzate de transport
Clientul ale cărui bunuri au fost vătămate în mod evident în timpul tranzitului va face fără întârziere o reclamație către transportator și către myWorld Solutions. Acest demers nu va afecta drepturile de garanție legale ale Clientului (a se vedea clauza 5.). Reclamația trebuie transmisă fără întârziere către:

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria
Telefon: +43 (0) 316 7077 0
E-mail: service@organic.plus

7.2. Livrare eronată
În cazul în care Clientul (i) primește accidental un produs care nu a fost comandat de acesta (de exemplu în cazul unei livrări eronate) sau (ii) primește un alt produs în locul produsului comandat sau (iii) nu primește întreaga cantitate de produse comandate, acesta poate face o reclamație privind livrarea eronată în termen de 14 zile de la primirea produsului.

În cazul unei livrări eronate, Clientul se obligă să returneze produsul în aceeași stare (neutilizată) în care a fost primit. Acest lucru nu va avea niciun efect asupra drepturilor de garanție legale ale Clientului (a se vedea clauza 5.). Reclamația trebuie transmisă fără întârziere către:

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz, Austria
Telefon: +43 (0) 316 7077 0
E-mail: service@organic.plus

Bunurile returnate trebuie trimise către:

mWS myWorld Solutions AG
c/o Schenker & Co AG
Am Terminal 10/Tor 58
8142 Wundschuh
Austria

În cazul livrării altor produse decât cele comandate, myWorld Solutions va înlocui și va livra gratuit produsele adecvate Clientului. Orice produs lipsă va fi livrat de asemenea gratuit Clientului.

8. Limitarea răspunderii

8.1. myWorld Solutions va fi răspunzătoare fără limitare pentru orice prejudicii cauzate integrității fizicie sau psihice sau sănătății.

8.2. myWorld Solutions va fi răspunzătoare, dar fără nicio limitare și pentru alte prejudicii, cu condiția ca prejudiciile să rezulte din încălcarea intenționată a obligațiilor sale sau din neglijența gravă a myWorld Solutions.

8.3. În cazul în care și în măsura în care răspunderea myWorld Solutions este limitată sau exclusă, o astfel de limitare sau excludere se va aplica și angajaților, reprezentanților legali și agenților delegați ai myWorld Solutions.

8.4. Răspunderea pentru orice efecte dăunătoare sau daune rezultate din nerespectarea instrucțiunii de avertizare de la sectiunea 1.11. va fi exclusă.

8.5. Sub rezerva prevederilor secțiunii 8.2, orice alte pretenții de despăgubire vor fi excluse.

8.6. Limitările răspunderii și excluderile de răspundere în temeiul acestei secțiuni nu vor afecta în niciun fel răspunderea myWorld Solutions conform prevederilor obligatorii ale legislației române în vigoare.

9. Proprietatea intelectuală

9.1. Întregul conținut și toate materialele disponibile pe site-ul web al Organic+ Store sunt proprietatea unică și exclusivă a myWorld Solutions. Orice utilizare, fără consimțământul expres și scris al myWorld Solutions, a oricărui material publicat pe site-ul web al Organic+ Store, va fi sancționat în conformitate cu legile aplicabile în vigoare. Cu toate acestea, Clientului i se permite să utilizeze site-ul web al Organic+ Store pentru a înregistra comenzi online și pentru a copia/utiliza/tipări datele acestora și/sau acești Termeni și Condiții.

10. Consimțământul pentru prelucrarea datelor

10.1. mWS myWorld Solutions AG, cu sediul în Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria, colectează, salvează și prelucrează în scopurile menționate la secțiunea 10.2 de mai jos următoarele date: numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, codul țării, adresa de expediție și adresa de facturare.

10.2. Datele personale ale Clientului sunt prelucrate în următoarele scopuri: procesarea comenzilor plasate prin intermediul site-ului web al Organic+ Store, comerț electronic, publicitate, marketing, precum și pentru îndeplinirea generală a acestor Termeni și Condiții. myWorld Solutions are permisiunea de a trimite Clientului buletine informative și alte informații comerciale, cu respectarea strictă a legilor aplicabile în vigoare, numai pe baza consimțământului Clientului.

10.3. În conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, myWorld Solutions este obligată să prelucreze datele cu caracter personal într-o manieră sigură și numai în scopurile menționate mai sus.

10.4. Prin plasarea unei comenzi pentru produse pe site-ul web al Organic+ Store, Clientul consimte în mod expres ca datele sale cu caracter personal să fie prelucrate de către myWorld Solutions în scopurile menționate mai sus.

10.5. Conform prevederilor legale aplicabile, Clientul are următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de a avea acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu se supune unei decizii individuale, dreptul de a depune o întâmpinare în justiție și libera circulație a acestor date. Clientul poate să exercite oricare dintre drepturile de mai sus, în mod gratuit și în orice moment, fără a fi nevoie să justifice astfel de acțiuni.

10.6. De asemenea, Clientul are dreptul, în orice moment, gratuit, în scris, prin scrisoare (mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria) sau prin e-mail (service@organic.plus): i) să solicite myWorld Solutions să șteargă integral sau parțial datele cu caracter personal care îi aparțin (ii) să-și revoce consimțământul declarat conform secțiunii 10.4. de mai sus.

10.7. Refuzul Clientului de a furniza myWorld Solutions datele solicitate, necesare pentru a procesa o comandă de produs, va determina myWorld Solutions să nu poată livra respectiva comandă către Client. În cazul în care Clientul modifică datele deja furnizate către myWorld Solutions și există comenzi în derulare, comenzile respective rămân neschimbate, iar livrarea produselor se efectuează în mod corespunzător (fără a lua în considerare modificarea datelor). myWorld Solutions nu va solicita niciodată Clientului să furnizeze informații confidențiale, parole sau alte informații similare. myWorld Solutions nu va fi niciodată răspunzătoare pentru eventualele daune rezultate din furnizarea unor astfel de informații de către Client unor terțe părți.

10.8. Prin urmare, sub rezerva revocării în orice moment, Clientul acceptă în mod expres că mWS myWorld Solutions AG, cu sediul în Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria, transmite datele cu caracter personal care îi aparțin Clientului, și anume, numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, codul țării, adresa de expediție și adresa de facturare, în scopul facturării și colectării datoriilor, către Compania de servicii (vezi Anexa 1) din țara în care locuiește Clientul, în cazul în care procedura de facturare este efectuată de Compania de servicii respectivă.

10.9. Aceste date de contact pot fi, de asemenea, utilizate pentru a exercita dreptul la informație, dreptul de modificare și dreptul de ștergere care există în conformitate cu reglementările privind protecția datelor în vigoare.

10.10. Datele privind cardurile de credit nu vor fi salvate sau prelucrate de către mWs myWorld Solutions AG. mWS myWorld Solutions AG utilizează serviciile Global Collect Services B.V., Planetenweg 43-59, 2132 HM Hoofddorp, Olanda (Ingenico ePayments), pentru prelucrarea plăților prin carduri de credit. Întrebările pot fi direcționate către adresa de e-mail atservice@organic.plus.

11. Legea aplicabilă, locul de jurisdicție, clauza de separabilitate

11.1. Legea aplicabilă

Utilizarea Organic+ Store, plasarea comenzilor și acești Termeni și Condiții sunt reglementate de legislația română în vigoare.

11.2. Locul de jurisdicție

În cazul existenței oricărei dispute care survine din sau în legătură cu acești Termeni și Condiții, în legătură cu utilizarea Organic + Store și/sau în legătură cu orice comandă de produse, aceasta va fi înaintata instanțelor competente din România.

11.3. Clauza de separabilitate

În cazul în care una sau mai multe dintre dispozițiile acestor Termeni și Condiții sunt sau devin parțial sau total nevalabile, indiferent din ce punct de vedere, valabilitatea celorlalte dispoziții conținute în prezentul document nu va fi în niciun caz afectată sau prejudiciată. Dispoziția nevalabilă se înlocuiește cu dispozițiile legale aplicabile respective.

Anexa 1 – Companii de servicii
Anexa 2 – Monede (valute)

Anexa ./1

Anexa ./1

 

 

 

 

 

Nume

Adresă

Cod poștal

Localitate/ Oraș

e-mail

mWA myWorld Austria GmbH

Grazbachgasse 87-93

 

8010

Graz, Austria

service.at@organic.plus

myWorld Belgium bvba

Belgicastraat 7

Fountain Plaza

1930

Zaventem, Belgium

service.be@organic.plus

myWorld, s.r.o.

Evropská 2591/33e

 

16000

Praha 6, Czech Republic

service.cz@organic.plus

mWG myWorld Germany GmbH

Gereonstraße 1 - 3

 

50670

Köln, Germany

service.de@organic.plus

myWorld Danmark ApS

Bomhusvej 13, st. th.

 

2100

København Ø, Denmark

service.dk@organic.plus

myWorld Estonia OÜ

Laeva 2

 

10111

Tallinn, Estonia

service.ee@organic.plus

mWS myWorld Customer & Retail Services

Plaza Manuel Gómez Moreno, 2

Edificio Torre Mahou, Planta 11

28020

Madrid, Spain

service.es@organic.plus

myWorld Finland Oy

Plaza Business Park

Ayritie 16

01510

Vantaa, Finland

service.fi@organic.plus

myWorld Retail Services UK Limited

12-14 Mason's Avenue

 

EC2V 5BT

London, UK

service.uk@organic.plus

myWorld Greece M.E.P.E.

Leoforos Thessaloniki 52

Diethis Koinotita Agoron

57019

Peraia, Greece

service.gr@organic.plus

myWorld d.o.o.

Josipa Marohnića 1

 

10000

Zagreb, Croatia

service.hr@organic.plus

myWorld Hungary Kft.

Stefánia út 101-103.

 

1143

Budapest, Hungary

service.hu@organic.plus

Lyoness Italia S.R.L

Via Belvedere 15

 

37066

Caselle di Sommacampagna VR, Italy

service.it@organic.plus

myWorld Lithuania UAB

Olimpiečių 1

 

09235

Vilnius, Lithuania

service.lt@organic.plus

myWorld Latvia SIA

Cēsu street 31/2

 

1012

Riga, Latvia

service.lv@organic.plus

myWorld Nederland BV

Hoofdweg 258

 

3067

GJ Rotterdam, Netherlands

service.nl@organic.plus

myWorld Norway AS

Lysaker Torg 15

 

1366

Lysaker, Norway

service.no@organic.plus

myWorld Poland sp. z.o.o.

Ul. Kościuszki 169

 

40-524

Katowice, Poland

service.pl@organic.plus

myWorld Retail Services SRL

Calea Floreasca 169A

Clădirea B, parter

014459

București, Romania

service.ro@organic.plus

myWorld Sweden AB

Wenner-Gren Center, vån 5

Sveavägen 166

113 46

Stockholm, Sweden

service.se@organic.plus

myWorld d.o.o.

Ulica Vita Kraigherja 3

2000

Maribor, Slovenia

service.si@organic.plus

myWorld Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 25

 

85101

Bratislava, Slovakia

service.sk@organic.plus


Anexa ./2


Țara

Moneda

Austria

EUR

Belgia

EUR

Cehia

CZK

Germania

EUR

Danemarca

DKK

Estonia

EUR

Spania

EUR

Finlanda

EUR

Regatul Unit

GBP

Grecia

EUR

Croația

HRK

Ungaria

HUF

Irlanda

EUR

Italia

EUR

Lituania

EUR

Letonia

EUR

Olanda

EUR

Norvegia

NOK

Polonia

PLN

România

RON

Suedia

SEK

Slovenia

EUR

Slovacia

EUR