Stopka redakcyjna

Właściciel mediów, wydawca, producent i usługodawca


mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Austria
Email: service@organic.plus
Tel.: +43 (0)316 7077 0

Spółka Akcyjna z siedzibą w Graz
zarejestrowana pod numerem FN 389134g w Sądzie Rejonowym dla ZRS Graz
UID ATU67661657

Rada Nadzorcza: DI Herbert Paierl; Silvia Freidl; Ing. Johannes Schweiger; Zarząd: Mag. (FH) Jörg Singer, Marko Sedovnik; Bettina Rieger; Kerstin Suppan-Eibinger, MBA

Informacje zgodne z E-Commerce Gesetz (ECG)

Wszystkie dane firmowe zgodne z ECG można znaleźć pod adresem firmena-z.wko.at.

» Prosimy przeczytać także Warunki korzystania z niniejszej strony.

Formy grzecznościowe i poprawność polityczna

Dla większej przejrzystości tekstów zrezygnowaliśmy z używania podwójnych form grzecznościowych, osobnych dla każdej z płci (jak np. klientki i klienci). Nie oznacza to jednakże ignorowania płci żeńskiej. Oczywiście zwracając się do Państwa zawsze mamy na myśli obie płci.

Organ rozstrzygający spory zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Mają Państwo prawo do sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt z nami. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych lub Państwa roszczenia dotyczące ochrony danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych. Jeśli nie znajdą Państwo tutaj możliwego do przyjęcia rozwiązania, mogą złożyć skargę do organu nadzorczego. Odpowiedzialny za to jest organ ochrony danych w Austrii.

Inspektor ochrony danych osobowych

Peter Oskar Miller


Millergasse 3

1060 Wiedeń

E-mail: data.protection@myworld.comÖsterreichische Datenschutzbehörde

Wickenburggasse 8

1080 Wiedeń

Telefon: +43 1 521 52 25 69

E-post: dsb@dsb.gv.at