Elállási jog

A Vevő jogosult tizennégy napon belül indokolás nélkül elállni ettől a szerződéstől.

Az elállási határidő tizennégy nap, és attól a naptól számítódik, amikor a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy, a terméket átvette. Ez nem érinti a Vevőnek azon jogát, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja között gyakorolja.

Ahhoz, hogy a Vevő az elállási jogával éljen, tájékoztatnia kell egyértelmű nyilatkozattal (pl. postán megküldött levélben, vagy e-mail útján) a mWS myWorld Solutions AG-t (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Ausztria, Tel.: +43 (0) 316 7077 0, e-mail: service@organic.plus) azon elhatározásáról, hogy ettől a szerződéstől el kíván állni.

A Vevő használhatja e célból a csatolt elállási jogra vonatkozó nyilatkozatmintát, ez viszont nem kötelező. Az elállási jog érvényesítéséhez elegendő, ha a Vevő az elállási jog határidejének lejárta előtt az elállási jog gyakorlására vonatkozó egyértelmű tájékoztatást megküldi.

Az elállás következményei

Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, akkor myWorld Solutions köteles a Vevőnek az összes fizetést, amelyet myWorld Solutions a Vevőtől kapott, ideértve a szállítási költségeket (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő a myWorld Solutions által felajánlott, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választott) haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának a myWorld Solutions-hoz történő megérkezésétől számított tizennégy napon belül visszatéríteni. A visszatérítés során a myWorld Solutions ugyanazt a fizetési módot alkalmazza, amelyet a Vevő az eredeti ügyletnél alkalmazott, kivéve, ha a Vevővel kifejezetten más fizetési mód igénybevételében állapodtak meg; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőnek semmilyen többletköltség nem terheli. A myWorld Solutions addig megtagadhatja a visszatérítést, amíg az árukat vissza nem kapja, vagy amíg a Vevő nem bizonyítja, hogy az árukat visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Vevő köteles az árukat haladéktalanul, de legkésőbb a jelen szerződéstől való elállási nyilatkozatának a myWorld Solutions-szel való közlésétől számított tizennégy napon belül az alábbi címre visszaküldeni vagy visszaadni:

mWS myWorld Solutions AG
c/o Schenker & Co AG
Am Terminel 10/Tor 58
8142 Wundschuh
Ausztria


A határidő betartottnak minősül, amennyiben a Vevő az árut a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaküldésének közvetlen költségeit a Vevő viseli, ha a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

A Vevő csak az esetben felel az áruk esetleges értékcsökkenéséért, amennyiben ez az értékcsökkenés a termékek jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Az elállási jogra vonatkozó tájékoztatás vége

Elállási nyilatkozatminta

(Amennyiben Ön el szeretne állni a szerződéstől, akkor kérem, töltse ki ezt a nyilatkozatmintát, és küldje vissza levél formájában vagy e-mailen keresztül)

Címzett:
mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Ausztria
VAGY
E-Mail: service@organic.plus


Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük (*) , hogy gyakorlom/gyakoroljuk (*) elállási jogomat/jogunkat (*) az alábbi termékek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Rendelés időpontja (*)/átvétel időpontja(*)

Vevő neve

Vevő címe

Vevő aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt


A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát olyan zárt csomagolású termékek tekintetében, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontásuk után nem küldhetőek vissza.*A megfelelő rész aláhúzandó