FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Az elektronikus kereskedelemről szóló jogszabályoknak megfelelő minden cégadat a https://www.e-cegjegyzek.hu/ alatt található.

A mWS myWorld Solutions AG (továbbiakban röviden „myWorld Solutions”) ezen weboldalának használatára az alábbi használati feltételek vonatkoznak. Jelen weboldal használói egyetértenek a használati feltételekkel, valamint elfogadják, hogy myWorld Solutions-t semmilyen formában nem terheli felelősség a weboldal használatáért. A myWorld Solutions jogosult ezen használati feltételeket időről-időre aktualizálás útján módosítani és kiegészíteni.

A myWorld Solutions minden tőle telhetőt megtesz, hogy pontos és naprakész információkat tegyen közzé jelen weboldalon. A weboldalon található adatokért és információkért azonban nem vállal felelősséget. A weboldal használói elfogadják, hogy a weboldalhoz történő hozzáférés és a weboldal és tartalmának teljes használata saját kockázatra történik. A myWorld Solutions nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely a weboldalhoz történő hozzáférésből, annak használatából vagy a használat lehetőségének hiányából, vagy a weboldallal kapcsolatos tévedésekből és mulasztásokból ered. Valamennyi kép-, szöveg-, és hangfájl, valamint animációk, videók stb. és ezen weboldal minden más alkotóeleme szerzői jogi védelem alatt áll, és ezek előzetes kifejezett és írásos beleegyezés nélkül sem teljesen sem részben nem hozhatók forgalomba, nem tölthetők le, nem módosíthatók, nem hasznosíthatók újra, nem irányíthatók át vagy bármely más módon sem használhatók fel.

A myWorld Solutions fenntartja magának a jogot, hogy adott esetben kizárjon személyeket a szolgáltatásból és/vagy a megküldésből, amennyiben erre nyomós okok állnak fenn.

Bármely elektronikus hivatkozás általi jogellenes tevékenység vagy információ esetén, amelyek erről a weboldalról a World Wide Web más ajánlataihoz vezetnek, valamint tartalmak esetén, amelyeket fórumainkon történő kapcsolatfelvételek útján tesznek közzé felhasználók, a myWorld Solutions csak akkor felel, ha erről ténylegesen tudomása volt, és ha a myWorld Solutions nem tett azonnali lépéseket az adatok eltávolítására vagy az azokhoz való hozzáférés megakadályozására. A myWorld Solutions bármikor eltávolíthatja a diszkriminatív, támadó jellegű, morálisan elítélendő vagy jogellenes tartalmakat.

Jelen használati feltételekkel és az Általános Üzleti Feltételekkel kapcsolatos további kérdésekre örömmel válaszolunk az alábbi elérhetőségeken:

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93.
A-8010 Graz
Telefon: 0043 (0)316 707700
E-Mail: service@organic.plus
A részvénytársaság székhelye: Graz, Ausztria
Bejegyezve Graz Tartományi Bíróságon
Cégjegyzékszám: FN 389134g
Közösségi adószám: ATU67661657

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA


1. A mWS myWorld Solutions AG (továbbiakban „myWorld Solutions”) nem vállal felelősséget a rendelkezésre bocsátott információk aktualitásáért, helyességért, teljességért, jogszerűségért és/vagy minőségéért. Ez ugyanúgy irányadó az ezen a weboldalon kínált valamennyi termékre és szolgáltatásra, ideértve a termékleírásokat, az árakat, valamint információkat. Technikai hibák és/vagy szervizelési munkálatok, valamint más okok (például a weboldal újraindítása) rövidebb vagy hosszabb megszakításokhoz vezethetnek a hozzáférésben. A myWorld Solutions nem vállal felelősséget a weboldal használhatóságáért és hozzáférhetőségéért. A myWorld Solutions-szel szembeni vagyoni vagy nem vagyoni kártérítési igények (mint például: elmaradt haszon, egyéb ráfordítások, elveszett adatok miatti károk, gazdagodási igények, ügyvédi díjak vagy szerződéskötési díjak), amelyek a közzétett információk használatából, valamint az információk hibás vagy hiányos voltából keletkeztek, alapvetően kizártak, amennyiben a myWorld Solutions részéről nem bizonyítható szándékosság vagy súlyos gondtalanság. Az ajánlatok nem kötelező érvényűek. A myWorld Solutions kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy külön előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje a weboldal egyes részeit vagy a teljes kínálatot, vagy hogy a közzétételeket ideiglenesen szüneteltesse vagy véglegesen megszüntesse.

2. A myWorld Solutions továbbá nem felelős a linkekért és azok tartalmáért. A myWorld Solutions nem vállal felelősséget a linkek aktualitásáért, helyességéért, teljességéért, jogszerűségéért vagy azok minőségéért. Ebben a tekintetben minden felelősség a linkelt oldal szolgáltatóját terheli. A linkek aktuális és jövőbeni kialakítására, azok tartalmára vagy szerzői jogára a myWorld Solutions-nek nincs ráhatása. A myWorld Solutions emiatt kifejezetten elhatárolódik olyan valamennyi link tartalmától, amelyeket a link létrehozását követően megváltoztattak, valamint a myWorld Solutions által létrehozott vendégkönyvekben, vitafórumokban és levelezőlistákon szereplő külső bejegyzések tartalmától. A linkelt weboldalak folytonos tartalmi ellenőrzése konkrét jogsértések jelzésének hiányában nem elvárható, azonban a weboldalak a jogsértések ismertté válása esetén azonnal eltávolításra kerülnek.

3. Jelen weboldal csak információs célokra, az online shop-ban kínált termékek megrendelésére, valamint privát- és üzleti célokra használható. A weboldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Ez attól függetlenül érvényes, hogy a tartalmak díjazás ellenében vagy ingyenesen lettek rendelkezésre bocsátva. A myWorld Solutions kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a sokszorosítás, felhasználás, bérlet, kölcsönzés, közzététel vagy bármilyen más felhasználási forma. Ezen tilalom megsértése jogi következményeket vonhat maga után különösen a védjegyjogi, a szerzői jogi és a versenyjogi szabályok rendelkezései alapján. A myWorld Solutions kifejezetten fenntartja magának az erre a weboldalra vonatkozó valamennyi szerzői jogot, védjegyjogosultságot és egyéb használati jogot (felhasználási jogot és a felhasználás engedélyezésének jogát).

4. A myWorld Solutions nagy jelentőséget tulajdonít a személyes adatok gondos és bizalmas kezelésének. Amennyiben az internetes ajánlaton belül lehetőség van személyes vagy üzleti adatok (e-mail címek, nevek, címek) megadására, akkor azoknak a felhasználók részéről történő megadása kizárólag kifejezetten önkéntes alapon történik.

5. Jelen felelősség-kizárás az internetes ajánlat részének tekintendő. Amennyiben jelen szöveg részei vagy egyes megfogalmazásai a hatályos jogi helyzetnek nem, már nem, vagy nem teljesen felelnek meg, akkor ez a dokumentum további részeinek tartalmát vagy érvényességét nem érinti.

6. A fentieken túl a myWorld Solutions nem vállal felelősséget a felhasználók által létrehozott azon tartalmakért, amelyeket a honlapján terjesztenek. A myWorld Solutions nem felel azokért a károkért, amelyek ezekből a tartalmakból erednek. Bárki, aki bármilyen megjegyzést / véleményt ír a weboldalra, mint szerző maga felel bejegyzése tartalmáért. Harmadik személyek jogsértése esetén az elkövetőnek a myWorld Solutions-t teljes mértékben mentesítenie kell a károktól és egyéb következményektől. A myWorld Solutions fenntartja magának a jogot, hogy tudomásszerzés esetén törölje az olyan tartalmakat, amelyek jogellenesek, ellentmondanak a jó erkölcsnek, vagy hátrányosak a myWorld Solutions hírnevére; ebben az esetben a myWorld Solutions-szel szembeni igényérvényesítés kizárt.