Általános Üzleti Feltételek - Organic+ Store

2018. szeptember

Preambulum

A mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93 Graz, Ausztria webshop-ot működtet a store.organic.plus cím alatt.

1. Szerződő fél és a szerződés tárgya

1.1. Az Organic+ Store üzemeltetője a mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Ausztria, Tel.: +43 (0)316 7077 0, e-mail: service@organic.plus, cégjegyzékszáma: FN 389134g, nyilvántartó bíróság: Landesgericht für ZRS Graz (Graz Polgári Ügyekben Illetékes Tartományi Bírósága), adószám: ATU67661657), a továbbiakban, mint „myWorld Solutions”.

1.2. Valamennyi szerződéskötésre, amely az Organic+ Store-on keresztül a myWorld Solutions és a vevő között jön létre (a továbbiakban: „Vevő”), a jelen Általános Üzleti Feltételek érvényesek (ÁÜF).

1.3. Az Organic+ Store-on keresztül a termékek személyes szükségletre kerülnek értékesítésre. Az ajánlott termékek nem gyógyszerek. Ezért a termékek nem alkalmasak sem betegségek kezelésére, sem azok megelőzésére.

1.4. Az ajánlott termékek nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

2. Rendelés menete, Ajánlat, Elfogadás, Szerződéskötés, Vételár követelés engedményezése

2.1. Az Organic+ Store-on történt rendelés (a megrendelési folyamat a „FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ MEGRENDELÉS” gombra való kattintással zárul le) a Vevő részéről kötelező vételi ajánlatnak minősül a myWorld Solutions-től megrendelt termékek megvásárlására vonatkozóan. A rendelési folyamat lezárását követően a Vevő e-mailen a rendszer által automatikusan küldött rendelés-megerősítést kap haladéktalanul. Adatbeviteli hibák azonosítása és kijavítása Megrendelés esetén a Vevő a kötelező erejű megrendelés elküldése előtt a szokásos billentyűzet- és egérfunkciók útján folyamatosan javíthatja a bevitt adatait. Ezen túlmenően a kötelező erejű megrendelés elküldése előtt minden bevitt adat még egyszer megjelenik egy megerősítő ablakban.

2.2. A myWorld Solutions és a Vevő közötti szerződés a vételár teljes kifizetésével jön létre, a myWorld Solutions jogosult azonban a szerződéstől 14 napon belül elállni, amennyiben a Vevő által rendelt áruk nem szállíthatóak. A myWorld Solutions általi elállás esetén a 6.2 pont rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

2.3. A Vevő felé történő számlázás vagy a myWorld Solutions-on keresztül vagy azon szolgáltató társaságon keresztül történik, amelynek székhelye abban az országban van, ahol a Vevő lakóhelye is található (a továbbiakban „szolgáltató társaság”).

2.4. A szerződés szövegét a szerződéskötést követően az ÁÜF-fel együtt megőrzik. Az ÁÜF az Organic+ Store honlapján online elérhető. A Vevő a szerződés szövegét a megrendelésnek a myWorld Solutions részére történő elküldése előtt kinyomtathatja, úgy, hogy a megrendelés utolsó lépésében a böngészője nyomtató funkcióját használja.

2.5. A Vevővel a szerződést az ÁÜF-fel együtt magyarul kötik.

2.6. A myWorld Solutions nem vállal alávetést a magyar jogszabályok szerinti magatartási kódexnek.

3. Tulajdonjog fenntartása

A szállított áru a vételár teljes kiegyenlítéséig a myWorld Solutions tulajdonában marad.

4. Árak, fizetési mód, szállítási költségek és szállítás

4.1. Az Organic+ Store-ban feltüntetett termékárak az adott ország pénznemében értendőek (lásd a 2. sz. mellékletet) beleértve a törvényes általános forgalmi adót, a szállítási költségek (lásd a 4.2. pontot) kivételével.

4.2. A megadott termékárakon túlmenően szállítási költségek merülhetnek fel. A szállítási költségek összege a megrendelt termékek méretétől és súlyától függ. A szállítási költségek összege a megrendelési folyamat során kerül kiszámításra, és azt a Vevő számára a megrendelési folyamat lezárása előtt közlik.

4.3. A megrendelés megfizetése hitelkártyával lehetséges. A hitelkártya a rendelési folyamat lezárásával kerül megterhelésre. Más fizetési módok nem állnak rendelkezésére.

4.4. A myWorld Solutions a megrendeléseket logisztikai vállalatokon keresztül küldi meg (mint pl. UPS, GLS, Fedex, posta stb.).

4.5. Készleten lévő termékekre a szállítási határidő a megrendeléstől számítva háromtól öt munkanap. Olyan termékek esetében, amelyek nincsenek készleten, a rendelési folyamat lezárása előtt a Vevő tájékoztatást kap az eltérő szállítási időről.

4.6. A szállítás csomagküldés útján történik. A termékek személyes átvétele nem lehetséges. Köztes átvételi pontokra a szállítás nem lehetséges.

5. Szavatossági jogok

A jogszabályban meghatározott szavatossági jogok irányadóak. A jogszabályban meghatározott szavatossági jogokról szóló részletes tájékoztatót jelen ÁÜF-hez mellékeljük. A Vevő szavatossági igénye az eladóval, vagyis a myWorld Solutions-szal szemben áll fenn.

6. Jogszabály biztosította elállási jog

6.1. Elállási jog

A Vevő jogosult tizennégy napon belül indokolás nélkül elállni ettől a szerződéstől.

Az elállási határidő tizennégy nap, és attól a naptól számítódik, amikor a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy, a terméket átvette. Ez nem érinti a Vevőnek azon jogát, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja között gyakorolja.

Ahhoz, hogy a Vevő az elállási jogával éljen, tájékoztatnia kell egyértelmű nyilatkozattal (pl. postán megküldött levélben, vagy e-mail útján) a mWS myWorld Solutions AG-t (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Ausztria, Tel.: +43 (0) 316 7077 0, e-mail: service@organic.plus) azon elhatározásáról, hogy ettől a szerződéstől el kíván állni.

A Vevő használhatja e célból a csatolt elállási jogra vonatkozó nyilatkozatmintát, ez viszont nem kötelező. Az elállási jog érvényesítéséhez elegendő, ha a Vevő az elállási jog határidejének lejárta előtt az elállási jog gyakorlására vonatkozó egyértelmű tájékoztatást megküldi.

6.2. Az elállás következményei

Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, akkor myWorld Solutions köteles a Vevőnek az összes fizetést, amelyet myWorld Solutions a Vevőtől kapott, ideértve a szállítási költségeket (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő a myWorld Solutions által felajánlott, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választott) haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának a myWorld Solutions-hoz történő megérkezésétől számított tizennégy napon belül visszatéríteni. A visszatérítés során a myWorld Solutions ugyanazt a fizetési módot alkalmazza, amelyet a Vevő az eredeti ügyletnél alkalmazott, kivéve, ha a Vevővel kifejezetten más fizetési mód igénybevételében állapodtak meg; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőnek semmilyen többletköltség nem terheli. A myWorld Solutions addig megtagadhatja a visszatérítést, amíg az árukat vissza nem kapja, vagy amíg a Vevő nem bizonyítja, hogy az árukat visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Vevő köteles az árukat haladéktalanul, de legkésőbb a jelen szerződéstől való elállási nyilatkozatának a myWorld Solutions-szel való közlésétől számított tizennégy napon belül az alábbi címre visszaküldeni vagy visszaadni:

mWS myWorld Solutions AG
c/o Schenker & Co AG
Am Terminel 10/Tor 58
8142 Wundschuh
Ausztria


A határidő betartottnak minősül, amennyiben a Vevő az árut a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaküldésének közvetlen költségeit a Vevő viseli, ha a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

A Vevő csak az esetben felel az áruk esetleges értékcsökkenéséért, amennyiben ez az értékcsökkenés a termékek jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Az elállási jogra vonatkozó tájékoztatás vége

Elállási nyilatkozatminta

(Amennyiben Ön el szeretne állni a szerződéstől, akkor kérem, töltse ki ezt a nyilatkozatmintát, és küldje vissza levél formájában vagy e-mailen keresztül)

Címzett:
mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Ausztria
VAGY
E-Mail: service@organic.plus

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük (*) , hogy gyakorlom/gyakoroljuk (*) elállási jogomat/jogunkat (*) az alábbi termékek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Rendelés időpontja (*)/átvétel időpontja(*)

Vevő neve

Vevő címe

Vevő aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt


A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát olyan zárt csomagolású termékek tekintetében, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontásuk után nem küldhetőek vissza.

7. Panaszok

7.1. Szállítási károk

A nyilvánvalóan a szállítás közben bekövetkezett károkat lehetőség szerint azonnal be kell jelenteni a kézbesítést végzőnek. Ezen túlmenően a Vevőnek a nyilvánvalóan a szállítás közben bekövetkezett károkat haladéktalanul be kell jelenteni a yWorld Solutions részére. A Vevő jogszabály által szavatossági jogait (lásd 5. pont) ez nem érinti. A bejelentést az alábbi címre kell megtenni:

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93,
8010 Graz,
Ausztria
Tel.: +43 (0) 316 7077 0
E-Mail: service@organic.plus

7.2. Téves szállítás

Amennyiben egyszer tévedésből a Vevő nem a megrendelt árut kapja (azaz téves szállításról van szó), akkor ezzel a téves szállítással kapcsolatban az átvételtől számított 14 napon belül tehető panasz. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a téves szállítás útján kapott árut az átvételtől számított 14 napon belül a myWorld Solutions költségére olyan (nem használt) állapotban visszaküldi, amilyen állapotban az árut átvette. A Vevőnek a törvényi szavatossági jogait (lásd 5. pont) ez nem érinti. A bejelentést az alábbi címre kell megtenni:

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Ausztria
Tel.: +43 (0) 316 7077 0
Mail: service@organic.plus

Az áru az alábbi címre küldendő vissza:

mWS myWorld Solutions AG
c/o Schenker & Co AG
Am Terminal 10/Tor 58
8142 Wundschuh
Ausztria

8. Felelősség kizárása


8.1. A myWorld Solutions korlátlanul felel az élet, testi épség vagy egészség megsértéséből eredő károkért, amelyek a myWorld Solutions szándékos vagy gondatlan kötelezettségszegéséből erednek.

8.2. A myWorld Solutions az egyéb olyan károkért is korlátlanul felel, amelyek a myWorld Solutions szándékos kötelezettségszegéséből erednek.

8.3. Az olyan kötelezettségek enyhe gondatlanságból történő megszegéséből eredő károkért, amely kötelezettségek a szerződés megfelelő és hibátlan teljesítéséhez alapvetőek, és amelyek teljesítésében a Vevő ennek megfelelően bízott és bízhatott (főkötelezettségek), a myWorld Solutions csak a szerződésre jellemző és előrelátható károkért felel.

8.4. Amennyiben a myWorld Solutions felelőssége korlátozott vagy kizárt, akkor a korlátozások vagy kizárások a myWorld Solutions munkavállalóira, törvényes képviselőire és közreműködőire is érvényesek.

8.5. Az 1.4 pont szerinti figyelmeztetés be nem tartásából eredő hátrányok vagy károk miatti felelősség kizárt.

8.6. A 8.1. ponttól a 8.5. pontokig terjedő felelősségkorlátozások és felelősség-kizárások a myWorld Solutions-nek a jogszabály által kötelezően előírt felelősségét nem érintik.

9. Adatfeldolgozási hozzájárulás

9.1. A mWS myWorld Solutions AG (székhely: Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Österreich) adatkezelőként a következő adatokat rögzíti, tárolja és dolgozza fel az Organic+ Store-ban végzett megrendelések lebonyolítása céljából: családi név, utónév, telefonszám, e-mail cím, országkód, szállítási cím, számlázási cím.

9.2. A Vevő bármikor visszavonható módon kifejezetten hozzájárul, hogy a mWS myWorld Solutions AG (székhely: Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Österreich) a személyes adatait, nevezetesen a családi nevét, utónevét, telefonszámát, e-mail címét, országkódját, szállítási címét és számlázási címét számlázás és követeléskezelés céljából annak a szolgáltató társaságnak (lásd 1. melléklet) továbbítsa, amelynek székhelye abban az országban van, amelyben a Vevő lakóhelye található.

9.3. A 9.2 pont szerinti hozzájárulását a Vevő bármikor ingyenesen írásban levél útján (mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Österreich) vagy e-mailben (service@organic.plus) visszavonhatja.

Az adatvédelmi tájékoztatási-, helyesbítési- és törlési jogosultságok szintén ezen elérhetőségeken érvényesíthetők. Tárhely-szolgáltató adatai: A tárhelyet a mWS myWorld Solutions AG (A-8010 Graz, Grazbachgasse 87 – 93., e-mail: service@organic.plus biztosítja.

9.4. A mWS myWorld Solutions AG nem tárol vagy dolgoz fel hitelkártyaadatokat. A mWS myWorld Solutions AG a hitelkártyával történő fizetések lebonyolítását a Global Collect Services B.V., Planetenweg 43-59, 2132 HM Hoofddorp, Netherlands (Ingenico ePayments) végzi. Az ezzel kapcsolatos megkeresések a service@organic.plus intézendők.

10. Alkalmazandó jog, illetékesség, érvénytelenség

10.1. Alkalmazandó jog

Jelen megállapodásra a magyar jog alkalmazandó (az ENSZ-nek az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szabályai kizárásával).

10.2. Illetékesség. Vitarendezés

A Vevővel szembeni kereset csak azon bíróság előtt érvényesíthető, amelynek illetékességi területén a Vevő lakóhelye, található. Amennyiben a Vevő fogyasztó, az EU- Bizottság online vitarendezési platformjához is fordulhat, amely az alábbi linken érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Amennyiben a Vevő fogyasztó, akkor a Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhat a jogvita rendezése érdekében az alábbi elérhetőségeken:

Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-Mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

10.3. Érvénytelenség

Amennyiben a szerződés egyes rendelkezései teljesen vagy részben érvénytelenek, ez a szerződés fennmaradó részének érvényességét nem érinti. Az érvénytelen rendelkezések helyett a mindenkori jogszabályi rendelkezések alkalmazandóak.

1. melléklet – a szolgáltató társaságok felsorolása
2. melléklet – a nemzeti pénznemek felsorolása
3. melléklet - Tájékoztató a jogszabályban meghatározott szavatossági jogokról

1. sz. melléklet

Név

Utca, házszám

Irányítószám

Város

E-mail cím

mWA myWorld Austria GmbH

Grazbachgasse 87-93.

 

8010

Graz, Austria

service.at@organic.plus

myWorld Belgium bvba

Belgicastraat 7

Fountain Plaza

1930

Zaventem, Belgium

service.be@organic.plus

myWorld, s.r.o.

Evropská 2591/33e

 

16000

Praha 6, Czech Republic

service.cz@organic.plus

mWG myWorld Germany GmbH

Gereonstraße 1 - 3

 

50670

Köln, Germany

service.de@organic.plus

myWorld Danmark ApS

Bomhusvej 13, st. th.

 

2100

København Ø, Denmark

service.dk@organic.plus

myWorld Estonia OÜ

Laeva 2

 

10111

Tallinn, Estonia

service.ee@organic.plus

mWS myWorld Customer & Retail Services Spain, S.L.U.

Plaza Manuel Gómez Moreno, 2

Edificio Torre Mahou, Planta 11

28020

Madrid, Spain

service.es@organic.plus

myWorld Finland Oy

Plaza Business Park

Ayritie 16

01510

Vantaa, Finland

service.fi@organic.plus

myWorld Retail Services UK Ltd.

12-14 Mason's Avenue

 

EC2V 5BT

London, UK

service.uk@organic.plus

myWorld Greece M.E.P.E.

Leoforos Thessaloniki 52

Diethis Koinotita Agoron

57019

Peraia, Greece

service.gr@organic.plus

myWorld d.o.o.

Josipa Marohnića 1

 

10000

Zagreb

service.hr@organic.plus

myWorld Hungary Kft.

Stefánia út 101-103.

 

1143

Budapest, Hungary

service.hu@organic.plus

Lyoness Italia S.R.L

Via Belvedere 15

 

37066

Caselle di Sommacampagna VR, Italy

service.it@organic.plus

myWorld Lietuva, UAB

Olimpiečių 1

 

09235

Vilnius, Lithuania

service.lt@organic.plus

myWorld Latvija SIA

Cēsu street 31/2

 

1012

Riga, Latvia

service.lv@organic.plus

myWorld Nederland BV

Hoofdweg 258

 

3067

GJ Rotterdam, Nederland

service.nl@organic.plus

myWorld Norway AS

Lysaker Torg 15

 

1366

Lysaker, Norway

service.no@organic.plus

myWorld Poland sp. z.o.o.

Ul. Kościuszki 169

 

40-524

Katowice, Poland

service.pl@organic.plus

myWorld Retail Services SRL

Cal. Floreasca 169B

Clädirea B, parter

14459

Bucuresti, Romania

service.ro@organic.plus

myWorld Sweden AB

Wenner-Gren Center, vån 5

Sveavägen 166

113 46

Stockholm, Sweden

service.se@organic.plus

myWorld d.o.o.

Ulica Vita Kraigherja 3

 

2000

Maribor, Slovenia

service.si@organic.plus

myWorld Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 25

 

85101

Bratislava, Slovakia

service.sk@organic.plus

 

2. sz. melléklet


Ország

Valuta

Ausztria

EUR

Belgium

EUR

Csehország

CZK

Németország

EUR

Dánia

DKK

Észtország

EUR

Spanyolország

EUR

Finnország

EUR

Egyesült Királyság

GBP

Görögország

EUR

Horvátország

HRK

Magyarország

HUF

Írország

EUR

Olaszország

EUR

Litvánia

EUR

Lettország

EUR

Hollandia

EUR

Norvégia

NOK

Lengyelország

PLN

Románia

ROL

Svédország

SEK

Szlovénia

EUR

Szlovákia

EUR


3. sz. Melléklet - Tájékoztató a jogszabályban meghatározott szavatossági jogokról

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a myWorld Solutions hibás teljesítése esetén a myWorld Solutions-szal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a myWorld Solutions költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a myWorld Solutions-al szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a myWorld Solutions nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.