Pravo na jednostrani raskid

Kupac ima pravo u roku od 14 dana jednostrano raskinuti ovaj ugovor bez navođenja razloga.

Rok za jednostrani raskid istječe 14 dana računajući od dana predaje robe kupcu ili trećoj osobi koju je odredio kupac, a koja nije prijevoznik.

Kako bi kupac mogao iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid, on treba obavijestiti mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austrija, Tel.: +43 (0) 316 7077 0, E-mail: service@organic.plus) o svojoj odluci da želi jednostrano raskinuti ovaj ugovor u obliku nedvojbene izjave (npr. pismo poslano preporučenom poštom ili e-mail).

Kupac u tu svrhu može iskoristiti priloženi obrazac za jednostrani raskid, ali to nije obavezno. Kako bi se uvažio rok za jednostrani raskid, dovoljno je da kupac prije isteka roka pošalje obavijest da koristi svoje pravo na jednostrani raskid.

Posljedice jednostranog raskida

Ako kupac jednostrano raskine ovaj ugovor, myWorld Solutions će mu bez odgode i najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka obavijesti o jednostranom raskidu ovog ugovora, vratiti sve uplate koje je myWorld Solutions zaprimio od njega, uključujući troškove dostave (s iznimkom dodatnih troškova koji su nastali stoga što je kupac odabrao drugi način dostave od uobičajene standardne dostave koju je predložio myWorld Solutions). Za povrat novca myWorld Solutions koristi isti način plaćanja koji je kupac koristio kod prvotne transakcije, ukoliko nije s kupcem drukčije izričito dogovoreno; u svakom slučaju, kupcu neće biti zaračunate nikakve dodatne naknade pri povratu novca. myWorld Solutions može odbiti povrat novca sve do povrata robe ili dokaza od strane kupca da je robu vratio, ovisno o tome što se od toga prvo dogodi.

Kupac je dužan bez odgode te u svakom slučaju najkasnije 14 dana od dana kada obavijestio myWorld Solutions o jednostranom raskidu ugovora, vratiti robu na sljedeću adresu:

mWS myWorld Solutions AG
c/o Schenker & Co AG
Am Terminal 10/Tor 58
8142 Wundschuh
Austria


pri čemu robu treba poslati nazad ili predati neposredno. Rok će se uvažiti ako kupac prije isteka roka od 14 dana pošalje robu.

Kupac snosi izravne troškove povrata robe.

Kupac odgovara za moguće umanjenje vrijednosti robe jedino ako je ona rezultat neprikladnog i nepotrebnog rukovanja robom koje prelazi standardnu provjeru kakvoće, svojstava i funkcionalnosti robe.

Izjava o jednostranom raskidu ugovora

AObrazac za jednostrani raskid ugovora
(Ako odlučite jednostrano raskinuti ovaj ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite nam ga poštom ili e-mailom)

Na:
mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Austria

ili

e-mail: service@organic.plus


Ovim putem izjavljujem/o (*) da jednostrano raskidam/o (*) sklopljen ugovor o kupnji sljedećih proizvoda (*)

naručenih dana (*)/zaprimljenih dana (*)

Ime kupca

Adresa kupca

Potpis kupca (samo ako se obrazac ispunjava na papiru)

Datum


Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora kod robe koja se šalje zapečaćena i koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.