Opći uvjeti poslovanja - Organic+ Store

Verzija: rujan 2018

Uvod

a. mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austrija, pod www.organic.plus vodi online trgovinu (“Organic+ Store”).

b. Kada se koriste izrazi vezani za spol, oni se odnose na ženske i muške osobe kao i na pravne osobe.

1. Ugovorne strane i predmet ugovora

1.1. Vlasnik Organic+ Storea je mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austrija, Tel.: +43 (0)316 7077 0, E-mail: service@organic.plus, registarski broj: FN 389134g), u daljnjem tekstu „myWorld Solutions“.

1.2. Na sve ugovore između myWorld Solutions i kupca sklopljene putem Organic+ Storea primjenjuju se ovi Opći uvjeti poslovanja (OUP).

1.3. U Organic+ Storeu prodaju se proizvodi za kupčevu osobnu upotrebu. Kod proizvoda iz ponude ne radi se o lijekovima. Stoga proizvodi nisu namijenjeni za liječenje bilo kakve bolesti.

1.4. Proizvodi iz ponude ne predstavljaju zamjenu za uravnoteženu i raznoliku prehranu.

2. Postupak naručivanja, ponuda, prihvaćanje ponude, sklapanje ugovora, izdavanje računa i naplata kupoprodajne cijene

2.1. Narudžba u Organic+ Storeu (postupak naručivanja zaključuje se klikom na polje „OBVEZUJUĆA NARUDŽBA“) predstavlja obvezujuću ponudu kupca za kupnju proizvoda naručenih od MyWorld Solutions.

2.2. Potvrda narudžbe koja se šalje automatski nakon zaključenja narudžbe ne predstavlja prihvaćanje ponude od strane MyWorld Solutions. Ugovor između MyWorld Solutions i kupca postaje važeći tek ako dođe do slanja tj. kada proizvodi budu poslani kupcu od strane myWorld Solutions.

2.3. Ugovor o kupoprodaji sklapa se između myWorld Solutions i kupca. Međutim, izdavanje računa i naplatu dužnih iznosa provodi sam myWorld Solutions ili taj postupak po nalogu i u ime myWorld Solutions provode uslužna društva navedena u Ankesu 1, u državi u kojoj kupac ima prebivalište ili boravište (u daljnjem tekstu „uslužna društva“).

3. Pridržaj prava vlasništva

Poslana roba ostaje u vlasništvu myWorld Solutions sve dok nije u potpunosti plaćena.

4. Cijene, način plaćanja, troškovi slanja i dostava

4.1. Cijene proizvoda u Organic+ Storeu navedene su u valuti dotične zemlje (vidi Aneks 2) s uključenim porezom na dodanu vrijednost u skladu s važećim zakonom, ali bez troškova dostave (vidi članak 4.2.).

4.2. Dodatno uz navedene cijene proizvoda mogu biti obračunati troškovi dostave. Visina troškova dostave varira ovisno o veličini i težini naručenih proizvoda. Visina troškova dostave obračunava se tijekom postupka i navodi se pri završetku postupka naručivanja.

4.3. myWorld Solutions prihvaća plaćanje naručenih proizvoda putem kreditne kartice. Kreditna kartica tereti se nakon zaključenja postupka naručivanja. Drugi načini plaćanja nisu mogući.

4.4. myWorld Solutions šalje naručene proizvode putem logističkih poduzeća (kao što su npr. UPS, GLS, Fedex, pošta itd.).

4.5. Za proizvode na skladištu rok dostave iznosi 3 do 5 radnih dana od dana izvršene narudžbe. Za proizvode koji nisu na skladištu, kupca se pri završetku postupka naručivanja obavještava o očekivanom dužem roku dostave.

4.6. Dostavu obavlja dostavna služba. Osobno preuzimanje proizvoda nije moguće. Dostava na paketomate ili druge stanice za preuzimanje paketa također nije moguća.

5. Jamstvo

Primjenjuju se zakonske odredbe o jamstvu. Kupcu su – neovisno o naplati kupoprodajne cijene od strane uslužnog društva (vidi članak 2.3.) – zajamčena prava jamstva od strane prodavatelja, odnosno od strane myWorld Solutions.

6. Zakonsko pravo na jednostrani raskid

6.1. Pravo na jednostrani raskid

Kupac ima pravo u roku od 14 dana jednostrano raskinuti ovaj ugovor bez navođenja razloga.

Rok za jednostrani raskid istječe 14 dana računajući od dana predaje robe kupcu ili trećoj osobi koju je odredio kupac, a koja nije prijevoznik.

Kako bi kupac mogao iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid, on treba obavijestiti mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austrija, Tel.: +43 (0) 316 7077 0, E-mail: service@organic.plus) o svojoj odluci da želi jednostrano raskinuti ovaj ugovor u obliku nedvojbene izjave (npr. pismo poslano preporučenom poštom ili e-mail).

Kupac u tu svrhu može iskoristiti priloženi obrazac za jednostrani raskid, ali to nije obavezno. Kako bi se uvažio rok za jednostrani raskid, dovoljno je da kupac prije isteka roka pošalje obavijest da koristi svoje pravo na jednostrani raskid.

6.2. Posljedice jednostranog raskida

Ako kupac jednostrano raskine ovaj ugovor, myWorld Solutions će mu bez odgode i najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka obavijesti o jednostranom raskidu ovog ugovora, vratiti sve uplate koje je myWorld Solutions zaprimio od njega, uključujući troškove dostave (s iznimkom dodatnih troškova koji su nastali stoga što je kupac odabrao drugi način dostave od uobičajene standardne dostave koju je predložio myWorld Solutions). Za povrat novca myWorld Solutions koristi isti način plaćanja koji je kupac koristio kod prvotne transakcije, ukoliko nije s kupcem drukčije izričito dogovoreno; u svakom slučaju, kupcu neće biti zaračunate nikakve dodatne naknade pri povratu novca. myWorld Solutions može odbiti povrat novca sve do povrata robe ili dokaza od strane kupca da je robu vratio, ovisno o tome što se od toga prvo dogodi.

Kupac je dužan bez odgode te u svakom slučaju najkasnije 14 dana od dana kada obavijestio myWorld Solutions o jednostranom raskidu ugovora, vratiti robu na sljedeću adresu:

mWS myWorld Solutions AG
c/o Schenker & Co AG
Am Terminal 10/Tor 58
8142 Wundschuh
Austria

pri čemu robu treba poslati nazad ili predati neposredno. Rok će se uvažiti ako kupac prije isteka roka od 14 dana pošalje robu.

Kupac snosi izravne troškove povrata robe.

Kupac odgovara za moguće umanjenje vrijednosti robe jedino ako je ona rezultat neprikladnog i nepotrebnog rukovanja robom koje prelazi standardnu provjeru kakvoće, svojstava i funkcionalnosti robe.

Izjava o jednostranom raskidu ugovora

Obrazac za jednostrani raskid ugovora
(Ako odlučite jednostrano raskinuti ovaj ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite nam ga poštom ili e-mailom)

Na:
mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Austria

ili

e-mail: service@organic.plus

Ovim putem izjavljujem/o (*) da jednostrano raskidam/o (*) sklopljen ugovor o kupnji sljedećih proizvoda (*)

naručenih dana (*)/zaprimljenih dana (*)

Ime kupca

Adresa kupca

Potpis kupca (samo ako se obrazac ispunjava na papiru)

Datum


Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora kod robe koja se šalje zapečaćena i koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

7. Reklamacije

7.1. Oštećenja pri transportu

Vidljiva oštećenja pri transportu kupac je dužan po mogućnosti odmah prijaviti dostavljaču. Osim toga kupac je dužan vidljiva oštećenja pri transportu odmah prijaviti i myWorld Solutions. Navedeno ne utječe na kupčevo zakonsko pravo na jamstvo (vidi članak 5.) Obavijest se šalje na:

myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93,
8010 Graz,
Austrija
Tel.: +43 (0) 316 7077 0
E-mail: service@organic.plus

7.2. Pogrešno dostavljena roba

Ukoliko kupac slučajno zaprimi robu koju nije naručio (dakle ako se radi o pogrešno dostavljenoj robi), tada u roku 14 dana od primitka robe može izvršiti reklamaciju pogrešno dostavljene robe. Kupac se obvezuje pogrešno dostavljenu robu vratiti u nekorištenom stanju, tj. u stanju u kakvom je zaprimio robu, u roku od 14 dana od primitka robe. Navedeno ne utječe na kupčevo zakonsko pravo na jamstvo (vidi članak 5.). Reklamacija se šalje na:

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Austria
Tel.: +43 (0) 316 7077 0
E-mail: service@organic.plus

Robu koju se vraća, treba poslati na adresu:

mWS myWorld Solutions AG
c/o Schenker & Co AG
Am Terminal 10/Tor 58
8142 Wundschuh
Austria

8. Isključenje od odgovornosti

8.1. myWorld Solutions odgovara neograničeno za štete nastale uslijed smrti, tjelesne ozljede ili narušavanja zdravlja, uzrokovanih namjernim ili nemarnim kršenjem obaveza od strane myWorld Solutions.

8.2. myWorld Solutions također odgovara neograničeno za druge štete uzrokovane namjernim kršenjem obveza od strane myWorld Solutions.

8.3. Za sve ostale štete uzrokovane grubim nemarnim kršenjem obveza od strane myWorld Solutions, myWorld Solutions odgovara samo ograničeno, za tipičnu i predvidivu štetu.

8.4. Za štete uzrokovane običnom nepažnjom, u ispunjenju onih obveza koje su temeljne za prikladno i nesmetano izvršavanje Ugovora te u čije se ispunjenje prema tome pouzdaje i smije pouzdati kupac (glavne obveze), myWorld Solutions odgovara samo ograničeno, za tipičnu i predvidivu štetu.

8.5. Ako je odgovornost za myWorld Solutions ograničena ili isključena, ograničenja ili isključenja vrijede također za osobnu odgovornost njegovih djelatnika, zakonskih zastupnika i pomoćnika odnosno posrednika pri ispunjenju obveza.

8.6. Isključena je odgovornost za nedostatke ili štete koje su rezultat nepridržavanja upozorenja sukladno članku 1.4.

8.7. Druga potraživanja naknade štete su isključena, uz sukladnost s odredbom naredne točke 8.8. Navedeno se prije svega primjenjuje na objektivnu odgovornost za početne nedostatke.

8.8. Ograničenja i isključenja odgovornosti sukladno točkama 8.1. do 8.7. ne utječu na odgovornost myWorld Solutions sukladno zakonskim propisima o odgovornosti za materijalne nedostatke proizvoda.

9. Suglasnost za obradu podataka

9.1. Kupac ovime daje svoju izričitu privolu tj. suglasnost, koja se može opozvati u bilo koje vrijeme, da mWS myWorld Solutions AG sa sjedištem na adresi Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austrija, prosljeđuje kupčeve osobne podatke i to ime, prezime, broj telefona, e-mail adresu, oznaku države, adresu dostave i adresu za slanje računa, u svrhu izdavanja računa i naplate potraživanja, uslužnom društvu (vidjeti Aneks 1) u državi u kojoj kupac ima prebivalište ili boravište, ako postupak izdavanja računa provodi uslužno društvo.

9.2. Kupac daje svoju izričitu suglasnost - koju može u bilo kojem trenutku opozvati - da mWS myWorld Solutions AG sa sjedištem na adresi Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austrija, može njegove osobne podatke kao što su broj telefona, e-mail adresu, oznaku zemlje, adresu za dostavu, adresu za slanje računa, proslijediti dotičnom uslužnom društvu (vidi Aneks 1) sa sjedištem u zemlji stanovanja kupca u svrhu ispostavljanja računa i naplate potraživanja.

9.3. Suglasnost sukladno članku 9.2. kupac može u bilo kojem trenutku i bez naknade opozvati u pisanom obliku slanjem pisma (mWS myWorld Solutions, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austrija) ili e-maila (service@organic.plus).

Ovi se kontakt podaci mogu također koristiti za ostvarivanje prava na informiranje te se mogu proslijediti, izmijeniti i brisati u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

9.4. mWS myWorld Solutions AG ne pohranjuje ili obrađuje podatke o kreditnoj kartici. mWS myWorld Solutions AG za postupak naplate kreditnom karticom koristi usluge tvrtke Global Collect Services B.V., Planetenweg 43-59, 2132 HM Hoofddorp, Nizozemska (Ingenico ePayments). Upiti u vezi navedenog mogu se poslati na service@organic.plus.

10. Mjerodavno pravo, mjesna nadležnost suda, salvatorna klauzula

10.1. Primjenjivo pravo

Na ovaj ugovor primjenjuje se austrijsko pravo (uz isključenje odredaba o koliziji prava međunarodnog privatnog prava te UN-ove konvencije o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG)). NEOVISNO O TOME, PRIMJENJIVAT ĆE SE PROPISI DRŽAVE U KOJOJ KUPAC IMA PREBIVALIŠTE, KOJI SU POVOLJNIJI ZA KUPCA.

10.2. Mjesna nadležnost suda

Tužba protiv kupca može se podnijeti samo kod suda u državi u kojoj kupac ima prebivalište, boravište ili mjesto zaposlenja.

10.3. Salvatorna klauzula

Ako bi odredbe ovog ugovora bile u potpunosti ili djelomično ništetne ili postanu ništetne, to neće utjecati na valjanost ostalih odredaba. Umjesto tih odredaba će se primijeniti odgovarajuće zakonske odredbe.

Aneks 1 – Popis uslužnih društava
Aneks 2 – Popis valuta

Aneks /1

Naziv

Adresa

Poštanski broj

Mjesto
/Grad

E-mail

mWA myWorld Austria GmbH

Grazbachgasse 87-93

 

8010

Graz, Austria

service.at@organic.plus

myWorld Belgium bvba

Belgicastraat 7

Fountain Plaza

1930

Zaventem, Belgium

service.be@organic.plus

myWorld, s.r.o.

Evropská 2591/33e

 

16000

Praha 6, Czech Republic

service.cz@organic.plus

mWG myWorld Germany GmbH

Gereonstraße 1 - 3

 

50670

Köln, Germany

service.de@organic.plus

myWorld Danmark ApS

Bomhusvej 13, st. th.

 

2100

København Ø, Denmark

service.dk@organic.plus

myWorld Eesti OÜ

Laeva 2

 

10111

Tallinn, Estonia

service.ee@organic.plus

mWS myWorld Customer & Retail Services Spain, S.L.U.

Plaza Manuel Gómez Moreno, 2

Edificio Torre Mahou, Planta 11

28020

Madrid, Spain

service.es@organic.plus

myWorld Finland Oy

Plaza Business Park

Ayritie 16

01510

Vantaa, Finland

service.fi@organic.plus

myWorld Retail Services UK Limited

40 Bank Street

 

E14 5NR

London, UK

service.uk@organic.plus

myWorld Greece M.E.P.E.

Leoforos Thessaloniki 52

Diethis Koinotita Agoron

57019

Peraia, Greece

service.gr@organic.plus

myWorld d.o.o.

Josipa Marohnića 1

 

10000

Zagreb, Croatia

service.hr@organic.plus

myWorld Hungary Kft.

Stefánia út 101-103.

 

1143

Budapest, Hungary

service.hu@organic.plus

Lyoness Italia S.R.L

Via Belvedere 15

 

37066

Caselle di Sommacampagna VR, Italy

service.it@organic.plus

myWorld Lietuva, UAB

Olimpiečių 1

 

09235

Vilnius, Lithuania

service.lt@organic.plus

myWorld Latvija SIA

Cēsu street 31/2

 

1012

Riga, Latvia

service.lv@organic.plus

myWorld Nederland BV

Hoofdweg 258

 

3067

GJ Rotterdam, Nederland

service.nl@organic.plus

myWorld Norway AS

Lysaker Torg 15

 

1366

Lysaker, Norway

service.no@organic.plus

myWorld Poland sp. z.o.o.

Ul. Kościuszki 169

 

40-524

Katowice, Poland

service.pl@organic.plus

myWorld Retail Services SRL

Cal. Floreasca 169B

Clädirea B, parter

014459

Bucuresti, Romania

service.ro@organic.plus

myWorld Sweden AB

Wenner-Gren Center, vån 5

Sveavägen 166

113 46

Stockholm, Sweden

service.se@organic.plus

myWorld d.o.o.

Ulica Vita Kraigherja 3

 

2000

Maribor, Slovenia

service.si@organic.plus

myWorld Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 25

 

85101

Bratislava, Slovakia

service.sk@organic.plus

 

Aneks /2


Država

Valuta

Austrija

EUR

Belgija

EUR

Republika Češka

CZK

Njemačka

EUR

Danska

DKK

Estonija

EUR

Španjolska

EUR

Finska

EUR

Ujedinjeno Kraljevstvo

GBP

Grčka

EUR

Hrvatska

HRK

Mađarska

HUF

Irska

EUR

Italija

EUR

Litva

EUR

Latvija

EUR

Nizozemska

EUR

Norveška

NOK

Poljska

PLN

Rumunjska

ROL

Švedska

SEK

Slovenija

EUR

Slovačka

EUR