Impressum

Vlasnik medija, izdavač, proizvođač i pružatelj usluga

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93,
A-8010 Graz
Telefon: +43 (0)316 7077700
Fax: +43(0) 316 / 70 77 444
E-mail: service@organic.plus

Dioničko društvo sa sjedištem u Grazu
registrirano pri Pokrajinskom sudu za civilne pravne stvari ZRS Graz pod
brojem FN 389134g
UID br.: ATU67661657

Upravno vijeće: DI Herbert Paierl; Silvia Freidl; Ing. Johannes Schweiger; Uprava: Marko Sedovnik; Kerstin Suppan-Eibinger, MBA

Podaci sukladno Zakonu o poslovanju putem elektronske pošte (E-Commerce Gesetz ECG)

Sve podatke relevantne za Zakon o poslovanju putem elektronske pošte (E-Commerce Gesetz ECG) provjerite na stranici firmena-z.wko.at.

» Molimo pročitajte i Uvjete korištenja za ovu web stranicu.Korištenje izraza u muškom rodu i politička korektnost

Činjenica da se u ovim tekstovima ne koriste izrazi u ženskom rodu (npr. klijentice) ni u kojem slučaju se ne bi trebalo protumačiti kao nepoštivanje ženskog roda. Izrazi u muškom rodu korišteni su prije svega radi lakše čitljivosti teksta. Stoga molimo čitateljice da nam oproste ovakav pojednostavljen način pisanja. Svi izrazi u muškom rodu ujedno se odnose i na ženski rod.Mjesto rješavanja sporova sukladno Uredbi (EU) br. 524/2013 o online rješavanju potrošačkih sporova: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vi imate pravo na ispravak i brisanje svojih podataka, ograničenje obrade podataka i opoziv. Molimo da se u tu svrhu obratite nama. Ako ste mišljenja da obrada Vaših osobnih podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka ili na neki drugi način krši Vaša prava u svezi sa zaštitom podataka, obratite se našoj odgovornoj osobi za zaštitu osobnih podataka. Ako niti ona ne pronađe za Vas prihvatljivo rješenje, možete uložiti žalbu nadležnoj službi. Nadležna služba je služba za zaštitu podataka u Austriji.

Odgovorna osoba za zaštitu osobnih podataka

 

Peter Oskar Miller

Ungargasse 37

1030 Vienna

E-mail: data.protection@myworld.com


Österreichische Datenschutzbehörde

Wickenburggasse 8

1080 Wien

Telefon: +43 1 521 52 25 69

Email: dsb@dsb.gv.at