Taganemisõigus

Kliendil on õigus taganeda käesolevast lepingust 14 päeva jooksul ilma põhjendusi esitamata.

Taganemisperiood lõppeb 14 päeva pärast kuupäeva, millal Klient või kolmas isik, kes ei ole veoettevõtja ja kelle Klient on nimetanud, saab kauba oma füüsilisse valdusesse.

Taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient teavitama äriühingut mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria, telefoninumber: +43 (0) 316 7077 0, e-post: service@organic.plus) oma otsusest taganeda käesolevast lepingust ühemõttelise avalduse abil (nt saatma kirja posti, faksi või e-posti teel).

Klient võib kasutada lisatud näidistaganemisvormi, kuid see ei ole kohustuslik. Taganemistähtaja ületamise vältimiseks peab Klient esitama oma taganemisavalduse enne taganemisperioodi lõppemist.

Taganemise mõjud

Kui Klient taganeb käesolevast lepingust, hüvitab myWorld Solutions Kliendile kõik Kliendilt vastu võetud maksed, sh saatmiskulud (v.a mis tahes lisakulud, mis tulenevad Kliendi poolt valitud saatmismeetodist, mis ei ole myWorld Solutionsi poolt pakutav kõige odavam standardsaatmismeetod), ilma põhjendamatute viivitusteta ja mis tahes juhul mitte hiljem kui 14 päeva alates kuupäevast, millal myWorld Solutionsi teavitati Kliendi taganemisest käesolevast lepingust. myWorld Solutions sooritab vastava hüvitamise sama maksemeetodi abil, mida Klient kasutas esialgse tehingu sooritamiseks, v.a juhul, kui Klient on selgesõnaliselt nõustunud muu meetodiga; mis tahes juhul ei pea Klient kandma mis tahes tasusid, mis tulenevad sellisest hüvitamisest. myWorld Solutions võib hüvitamisega oodata kuni kaupade tagastamiseni või kuni Klient on esitanud tõendid nende postitamise kohta, olenevalt sellest kumb asjaolu esineb varem.

Klient tagastab kaubad või annab need üle:

mWS myWorld Solutions AG
c/o Schenker & Co AG
Am Terminal 10/Tor 58
8142 Wundschuh
Austria


ilma ebamõistlikult viivitamata ja mis tahes juhul mitte hiljem kui 14 päeva alates päevast, millal Klient esitab oma taganemisavalduse käesolevast lepingust myWorld Solutionsile. Taganemistähtaeg täidetakse, kui Klient tagastab või esitab tõendid kaupade postitamise kohta enne 14-päevase perioodi lõppemist, mida arvestatakse alates Kliendi taganemisteatise esitamisest.

Klient peab kandma kaupade tagastamisega seotud otsesed kulud. Klient on vastutav ainult kaupade väärtuse mis tahes vähenemise eest, mis tuleneb kaupade käitlemisest muul viisil, kui on vajalik kaupade iseloomu, omaduste ja toimimise säilitamiseks.

Taganemisjuhiste lõpp

Näidistaganemisvorm
(täitke ja tagastage käesolev vorm ainult juhul, kui soovite lepingust taganeda)

Saaja

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz, Austria

VÕI

e-post: service@organic.plus


Mina / Meie (*) teatame käesolevaga, et mina / meie (*) taganen / taganeme oma (*) järgmisi kaupu puudutavast müügilepingust (*) Tellitud kuupäeval (*) / Kätte saadud kuupäeval (*),

Kliendi nimi,

Kliendi aadress,

Kliendi allkiri (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil) Kuupäev


Kliendil puudub taganemisõigus seoses lepingutega pakendatud kaupade tarnimiseks, mis kohaletoimetamise järgse pakendi avamise korral ei ole tagastamiseks sobilikud tervisekaitse või hügieeniga seotud põhjustel.