PRIVAATSUSPOLIITIKA ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSE ARTIKLITE 13 JA 14 KOHANE TEAVE

PRIVAATSUSPOLIITIKA
ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSE ARTIKLITE 13 JA 14 KOHANE TEAVE

Võtame Teie isiku- ja ettevõttega seotud andmete kaitset väga tõsiselt ja meie eesmärk on korraldada meie teenuste osutamine turvaliselt. Kohustume kinni pidama seadusest tulenevatest andmekaitse eeskirjadest. Käesolevas privaatsuspoliitikas on kirjeldatud, milliseid andmeid me Teilt kogume, kuidas ja miks me neid kasutame ja kuidas me Teie andmeid kaitseme.

Sisukord

  1. Kehtivusala
  2. Milliseid andmeid kogutakse?
  3. Küpsised ja Veebijälitamine
  4. Konversiooni mõõtmine Facebooki piksliga
  5. Jagamine
  6. Andmete kasutamine
  7. Andmete turvalisus ja edastamine
  8. Teie andmekaitseõigused ja kontaktandmed

1. Kehtivusala

Käesolev eeskiri kehtib aadressil http://www.organic.plus kättesaadava veebilehe suhtes. Palun pange tähele, et sellel veebilehel viidatakse teistele veebilehtedele, ka nende riikide omadele, mille osas kehtivad teistsugused andmekaitse eeskirjad.

Vastutav andmekaitseseaduse alusel
mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Austria
Telephone: +43(0) 316 / 70 77 700
E-Mail: service@organic.plus

Andmekaitseametnik
Peter Oskar Miller
HXS GmbH
Millergasse 3
1060 Viin, Austria
data.protection@myworld.com

Meie veebilehtede edasiarendamise käigus teenuste parandamise eesmärgil võib juhtuda, et käesolevat isikuandmete kaitse deklaratsiooni on vaja täiendada. Sellisel juhul teavitame Teid sellest eelnevalt ja küsime Teilt eraldi nõusolekut, kui see osutub vajalikuks.

2. Milliseid andmeid kogutakse

„Isikuandmed“ ja „ettevõttega seotud andmed“ tähistavad igasugust teavet personaalsete või materiaalsete asjaolude kohta, mida me kogume ja töötleme seoses teie tellimusega Organic+ poes ning mida on võimalik Teiega otseselt või kaudselt seostada. Need andmed sisaldavad Teie liikme ID, Teie täisnimi, telefoninumber (numbrid), e-posti aadress, riigikood ning tarneaadress.

3. Küpsised ja veebijälitamine

Meie veebilehed kasutavad küpsiseid. Need on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse Teie arvutisse ja millele on võimalik päringuid saata kui külastate meie veebilehte uuesti. Küpsiste eesmärk on võimaldada Teil registreeruda meie teenuste kasutajaks ja isikustada Teie jaoks veebileht. Teatud osa meie veebilehtedest on Teil võimalik kasutada ilma end registreerimata või sisse logimata. Ka sellisel juhul registreeritakse teatud teave automaatselt, et koguda statistilisi andmeid meie veebilehtede kasutamise ja tõhususe kohta ja et neid meie kasutajate vajadustega kohandada. Seetõttu kogume ja töötleme teavet Teie IP-aadressi, Teie külastuse aja ja kestuse, Teie külastuste arvu, vormide kasutamise, otsinguseadistuste, ekraanivaate, Teie seadistuste ja eelistuste kohta meie veebilehel. Küpsiste säilitamise aeg on erinev. Peamiselt kasutame küpsiseid, mis pärast Teie külastuse lõppu meie veebilehel automaatselt kustutatakse (nn sessiooniküpsised). Protokollime külastus meie veebilehel ja veebilehel säilitatavate failide allalaadimist. Meie paigaldatud küpsiste eesmärk on eranditult meie teavitamine ja neid töötleb kogutud teabe analüüsimiseks mWS myWorld Solutions AG, (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria).

Kasutame JavaScripti, et registreerida Teie kasutamiskäitumine meie veebilehel, eesmärgiga kohandada meie veebiteenused meie kasutajate vajadustega. Selle käigus teeme kindlaks Teie veebilehitseja tüübi, asukoha, kasutamise ajahetke ja kestuse, URL-i ja lehekülje nimetuse ning edasisuunanud veebilehe. Teil on võimalik nende andmete kogumisest keelduda, kui deaktiveerite JavaScripti vahetult oma veebilehitseja kaudu.

Lisaks kasutame järgnevaid tööriistu:

Google Analytics

See on Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA, edaspidi „Google“, veebi analüüsimise vahend, et registreerida oma võrgutegevus meie lehel ja kindlaks teha, kui palju kasutajaid meid külastavad ja salvestada kui tihti igat lehte külastatakse. Analüüsimine toimub anonüümselt. Google Analytics’i küpsised (gat_UA-102544931-1: Google Analytics Universal Tracking, _ga: Google Analytics Universal Tracking, __gid: Google Analytics Univer-sal Tracking) edastatakse koos Google Analytics Tool Anonymous IP-aadressi ja kasutusandmetega üldjuhul Google’i Ameerika Ühendriikides asuvasse serverisse ja säilitatakse seal. Lähemat teavet selle kohta leiate aadressil: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Google Analytics pakub lehel https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de võimalust andmete kogumisest keelduda.

Google AdWords

Selle eesmärk on veebilehe külastuste registreerimine reklaamiga seotud eesmärkidel (remarketing) Google’is ja Display Network’is. Teie veebilehitseja salvestab veebilehe külastuse ajal küpsised (IDE: Google AdWords Cookie), mis võimaldavad Teid külastajana uuesti ära tunda, kui avate veebilehti, mis kuuluvad Google’i reklaamvõrgustikku. Nendel lehekülgedel on võimalik Teile kui külastajale näidata reklaame, mis on seotud sisuga, mille olete eelnevalt avanud teistel veebilehtedel, mis kasutavad Google’i remarketing’i funktsiooni. Teil on võimalik keelduda andmete kogumisest Google AdWords’i poolt veebilehel http://www.google.com/settings/ads.

Google AdWords’i konversiooni jälgimine

Sellega koostame konversiooni statistikat, mis mõõdab internetis toimuvate meie reklaamikampaaniate tõhusust. Küpsis konversiooni jälgimiseks (IDE: Google AdWords Cookie) paigaldatakse, kui kasutaja vajutab Google’i avaldatud reklaamile. Google’i andmekaitse eeskirjade kohaselt isikuandmeid ega ettevõtte andmeid ei töödelda. Kui Te ei soovi jälgimises osaleda, on Teil võimalik sellisest kasutamisest keelduda, deaktiveerides Google’i konversiooni jälgimise küpsise oma veebilehitseja kasutamise seadistuste kaudu.

Lisaks kasutatud analüüsivahendites kirjeldatud küpsistele kasutatakse järgmisi täiendavaid küpsiseid:

Küpsis

Väljaandja

Eesmärk / funktsioon

form_key

mWS myWorld Solutions AG

Selle küpsise eesmärk on HTTP päringute koormuse jagamine võrgutaristus.

mage-cache-sessid

mWS myWorld Solutions AG

Küpsed, mis luuakse ühe sessiooni ajaks ja mis sisaldavad sessiooni ID-d.

mage-cache-storage

mWS myWorld Solutions AG

Autentimisküpsis, mis luuakse sisseloginud kasutajate jaoks, et neid oleks võimalik ühetähenduslikult identifitseerida.

mage-cache-storage-section-invalidation

mWS myWorld Solutions AG

Selle küpsise eesmärk on Cashback bar’iga suhtlemine.

mage-messages

mWS myWorld Solutions AG

Selle küpsise eesmärk on jälgimine, kas kasutaja on andnud nõusoleku küpsiste kasutamiseks.

mage-translation-file-version

mWS myWorld Solutions AG

See on võltsimise vastane token-küpsis ja selle eesmärk on CSRF-rünnaku tõkestamine.

mage-translation-storage

mWS myWorld Solutions AG

Lihtsustab tõlkimist teistesse keeltesse

product_data_stoarage

mWS myWorld Solutions AG

Tooteandmed

recently_compared_products

mWS myWorld Solutions AG

Ostja poolt hiljuti võrreldud tooted

recently_compared_products_previous

mWS myWorld Solutions AG

Ostja poolt eelnevalt võrreldud tooted

recently_viewed_product

mWS myWorld Solutions AG

Ostja poolt viimati vaadatud tooted

recently_viewed_product_previous

mWS myWorld Solutions AG

Ostja poolt eelnevalt vaadatud tooted

store

mWS myWorld Solutions AG

Ostukeskkonna vaade nng valitud keel


Palun pange tähele, et enamlevinud veebilehitsejad aktsepteerivad küpsiseid standardseadistuste alusel. Teil on võimalik seadistada oma veebilehitseja ka nii, et keeldute kõikidest või teatud küpsistest või et enne uue küpsise paigaldamist küsitakse Teie käest selle osas nõusolekut. Sellekohaseid juhiseid pakub Teile enamik veebilehitsejaid menüüribal menüüpunktis „Abi“. Sealt saate ka teada, kuidas on Teil võimalik juba paigaldatud küpsiseid kustutada.

Palun pange tähele, et võib-olla ei ole Teil võimalik kasutada meie veebilehtede kõiki funktsioone ja teenuseid, kui Te ei aktsepteeri teatud või kõiki küpsiseid.Meie veebilehe kasutamise kaudu, või kui vajalik, eraldi antud nõusoleku kaudu annate nõusoleku eespool loetletud küpsiste ja tööriistade kasutamiseks.

4. Konversiooni mõõtmine Facebooki piksliga

Kasutame Teie nõusolekul selle veebikeskkonnas Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) nn Facebook’i pikslit (fr: Facebook Cookie for Opt-Out identification). See on küpsis; st väike tekstifail, mis salvestatakse Teie arvutis ja millele on võimalik päringuid saata. Selle abil on võimalik jälgida kasutajate tegevust pärast seda, kui nad on vaadanud Facebook’i reklaami või sellele vajutanud. Selle kaudu on meil võimalik statistilistel ja turu-uuringute eesmärkidel kindlaks teha Facebook’i reklaamide tõhusus. Sel viisil kogutud andmed on meie jaoks anonüümsed, need ei anna seega meile võimalust teha järeldusi kasutaja identiteedi kohta. Facebook’i andmed siiski salvestatakse ja neid töödeldakse selliselt, et kasutaja profiiliga seostamine on võimalik ja Facebook’il endal on võimalik kasutada andmeid enda reklaamieesmärkidel vastavalt Facebook’i andmete kasutamise juhendile (https://www.facebook.com/about/privacy/). Te saate anda Facebook’ile ning tema partneritele võimaluse reklaamide esitamiseks Facebook’is ja väljaspool Facebook’i. Lisaks on võimalik salvestada nendel eesmärkidel küpsis Teie arvutis. Veebilehe kasutamisega annate nõusoleku külastaja tegevuse piksli kasutamiseks.

5. Jagamine

Veebilehel on integreeritud sotsiaalvõrgustike Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, Pinterest, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, United States ja WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, United States. Lisaks on integreeritud e-kirjade jagamisnupp. Jagamisnupud tunneb ära vastava logo järgi.

Kõik jagamisnupud on seadistatud vastavalt andmekaitse eeskirjadele. Alles pärast seda, kui olete käesoleval veebilehel vajutanud vastavale jagamisnupule (ja ainult siis), luuakse otseühendus Teie veebilehitseja ja vastava sotsiaalvõrgustiku haldaja serveri vahel. Nimetatud sotsiaalvõrgustike haldajate väitel ei kogu sotsiaalvõrgustikud isikuandmeid ega ettevõttega seotud andmeid enne, kui on vajutatud vastavale jagamisnupule juhul kui te ei ole nendesse sotsiaalvõrgustikesse sisse logitud. Selliseid andmeid, sealhulgas IP-aadress, kogutakse ja töödeldakse ainult sisselogitud Kasutajate puhul. Kui Te ei soovi meie veebilehe külastuse seostamist Teie vastava sotsiaalvõrgustiku kasutajakontoga, logige palun vastava sotsiaalvõrgustiku kasutajakontost välja.

Juhime siinkohal tähelepanu sellele, et veebilehe pakkujana ei saa me mingit teavet edastatud andmete sisu ega nende kasutamise kohta sotsiaalvõrgustike poolt. Lisateavet sotsiaalvõrgustike kasutamise kohta poolt leiate nimetatud sotsiaalvõrgustike andmekaitse deklaratsioonidest.

6. Andmete kasutamine

Kasutame Teie isiku- ja ettevõttega seotud andmeid eranditult õigusnorme järgides. Isiku- ja ettevõttega seotud andmeid, mille annate meie käsutusse e-poes ostlemisega seotud tegevustega, kogume ja töötleme eranditult lepinguliste kohustuste raames (Artikkel 6 (1b) GDPR). Juhul kui te ei anna meile vajalikke andmeid, ei saa me Teiega lepingut sõlmida. Lisaks kasutame Teie andmeid ka siis, kui selleks on seaduslik kohustus (Artikkel 6(1c) GDPR). Lisaks eeltoodule kasutame Teie isiku- ja ettevõttega seotud andmeid ainult juhtudel ja ulatuses, milleks Teie annate meile selleks oma spetsiifilise nõusoleku (Artikkel 6(1a) GDPR).

Kasutame Teie isikuandmeid näiteks Teiega suhtlemiseks, et kontrollida Teie identiteeti, et töödelda Teie päringuid ja tellimusi ja pakkuda Teile oma teenuseid. Lisaks kasutame Teie andmeid, et kindlaks teha hüved, mis tulenevad Teie võimalikust osalemisest Cashback World Programmis ja need Teile välja jagada.

Kui olete andnud meile selleks eraldi oma nõusoleku, kasutame Teie andmeid, antud nõusoleku ulatuses, ka selleks, et anda Teile nt teavet meie pakkumistest ja kampaaniatest. Te võite antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta, misjärel muutub andmete edasine töötlemine lubamatuks.

Me säilitame Teie isiku- ja ettevõttega seotud andmeid niikaua, kuni meil on Teiega ärisuhe ja lisaks kauem, juhul kui eksisteerivad seaduslikud standardiseeritud pikemad säilitusperioodid või kui me vajame andmeid seoses ametlike menetlustega.

7. Andmete turvalisus ja edastamine

Teie andmete kaitseks kasutame muuhulgas andmete edastamisel krüpteerimist (SSL-krüpteering), tulemüüre, häkkimise tõrjeprogramme ja muid tehnika kõige uuemale tasemele vastavaid turvameetmeid. E-posti teel suhtlemise korral on meil võimalik tagada andmete turvalisus ainult vastavalt tehnika kõige uuemale tasemele.

Teie isiku- ja ettevõttega seotud andmete kasutamine toimub mWS myWorld Solutions AG poolt, kes on lepingupartner ja vastutav ettevõte Teie andmete töötlemise eest. Teie isiku- ja ettevõttega seotud andmeid võidakse siiski edastada / anda kasutamiseks teistele teenusepakkujatele ja ka teistele ettevõtetele myWorld grupis.

Kinnitame, et valime need teenusepakkujad välja hoolikalt, et tagada andmete õiguspärane ja turvaline töötlemine. Lisaks oleme pannud teenusepakkujatele kohustuse kasutada Teie isiku- ja ettevõttega seotud andmeid ainult vastavalt meie juhistele ja vastavalt Eestis kehtivatele andmekaitse eeskirjadele. Andmete kaugemale ulatuv kasutamine nende teenusepakkujate poolt on välistatud.

Lisaks edastame Teie isiku- ja ettevõttega seotud andmeid myWorld grupi sees, kui see on vajalik teie online-poe tellimuse töötlemiseks, tagades, et vajalikud andmekaitsemeetmed on rakendatud. MyWorld grupi ettevõtted on samuti kohustatud kasutama Teie isiku- ja ettevõttega seotud andmeid ainult konkreetsel eesmärgil ja vastavalt Austrias ja Euroopa Liidus kehtivatele andmekaitse eeskirjadele. MyWorld’i grupp on rahvusvaheline ettevõte. Meie äritegevus, juhtimisstruktuur ja meie tehniline taristu ületavad riigipiire. Saame edastada Teie isiku- ja ettevõtte andmeid seetõttu ka teistesse MyWorld ettevõtetesse välismaal, kui see on vajalik Teie tehtud tellimuste töötlemiseks. Teie isiku- ja ettevõttega seotud andmete edastamiseks Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse, Šveitsi ja teistesse asjakohase andmekaitsega riikidesse ei ole täiendavat nõusolekut vaja. Kui Teie isiku- ja ettevõttega seotud andmeid edastatakse siiski muudesse kui eespool nimetatud riikidesse, teavitame Teid sellest ja mõistagi tegutseme kooskõlas kõigi kohalduvate andmekaitsenõuetega, tagame Teile asjakohased garantiid ja Teie õiguste ja õiguskaitsevahendite jõustamise.

Muudele isikutele kui eespool-loetletud teenusepakkujatele ja MyWorld ettevõtetele, me Teie isiku- ja ettevõttega seotud andmeid ei edasta, välja arvatud juhul, kui olete andnud meile selleks oma nõusoleku või selleks on õiguslik kohustus.

8. Teie andmekaitseõigused ja kontaktandmed

Teile on õigus saada teavet teid puudutavate isiku- ja ettevõttega seotud andmete kohta, mida me Teie kohta töötleme ning võite nõuda nende parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist. Teil on ka õigus esitada vastuväiteid ja õigus andmete ülekantavusele (Mis tähendab, et Teil on õigus saada andmed struktureeritud, tavalises ja masinloetavas formaadis).

Kui Te arvate, et Teie isikuga seotud andmete töötlemine rikub EL-i isikuandmete kaitse üldmäärust võite igal ajal esitada kaebuse Austria andmekaitseorganile (www.dsb.gv.at)) või mõne teise EL liikmesriigi järelevalveasutusele.

Kui Teie isiku- või ettevõttega seotud andmete töötlemine sellel veebilehel põhineb Teie nõusolekul, on Teil võimalik oma nõusolek nende andmete kasutamiseks tulevikus igal ajal põhjusi nimetamata tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine toob kaasa andmete edasise kasutamise lubamatuse. Nõusoleku tagasivõtmine tuleb saata kirjalikult (kirja või e-posti teel) järgmisele aadressile:

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Austria
Telephone: +43(0) 316 / 70 77 700
E-Mail: service@organic.plus