Fortrydelsesrettens følger

Såfremt køber fortryder købsaftalen, skal myWorld Solutions uden unødigt forsinkelse, og senest 14 dage efter at besked om fortrydelsen er modtaget af myWorld Solutions, tilbagebetale alle beløb, som myWorld Solutions har modtaget fra køberen, inkl. forsendelsesomkostninger (med undtagelse af ekstraudgifter, som er opstået, fordi køberen har valgt en anden levering end den billige standardlevering, som myWorld Solutions tilbyder). Ved tilbagebetaling anvendes det samme betalingsmiddel, som køberen har brugt til den oprindelige transaktion, medmindre der udtrykkeligt er indgået anden aftale imellem myWorld Solutions og køberen; Under ingen omstændigheder pålægges køber udgifter ved denne tilbagebetaling. myWorld Solutions kan afvente tilbagebetaling til køber, indtil den tidligste af følgende begivenheder er indtrådt: 1) de tilbagesendte varer er modtaget af myWorld Solutions, eller 2) køberen har fremlagt dokumentation for, at varerne er tilbagesendt.

Køberen skal uden unødig forsinkelse og senest og senest inden 14 dage fra den dag, hvor køberen har meddelt myWorld Solutions at køberen ønsker at fortryde købsaftalen, returnere varerne ved at sende eller overgive varerne til:

mWS myWorld Solutions AG
c/o Schenker & Co AG
Am Terminal 10/Tor 58
8142 Wundschuh
Østrig


Fristen er overholdt, hvis køberen afsender varerne inden udløbet af 14-dages fristen.

Køberen bærer de umiddelbare udgifter for at returnere varerne.

Køberen hæfter kun for en eventuel værdiforringelse af varer, hvis denne værdiforringelse skyldes kundens håndtering af varer, der ligger ud over, hvad man har lov til i en forretning, med hensyn til prøvning og undersøgelse af varen for at fastslå varens art, egenskaber og funktion.

Fortrydelsesformular
(såfremt De ønsker at fortryde købsaftalen, bedes De om at udfylde dette formular og sende det pr. post eller e-mail)

Til

mWS myWorld Solutions AG

Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Østrig

ELLER

e-mail: service@organic.plus


Hermed fortryder jeg/vi (*) den af mig/os (*) indgåede købsaftale vedrørende køb af følgende varer (*)

Bestilt den (*) / modtaget den (*)

Købers navn

Købers adresse

Underskrift af køber (alene hvis meddelelse sendes i papirform)

Dato


Køber har ikke fortrydelsesret for varer, der leveres forseglet, på grund af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, såfremt forseglingen er blevet brudt efter leveringen.